Šablona:Funkce

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

(Táto stránka slúži ako osnova pri tvorbe novej stránky. V editačnom okne skopíruj obsah [CTRL+A] a prekopíruj ho do čistej, ešte nevytvorenej stránky,doplň údaje a nepotrebné údaje vymaž!)


Funkcia (Doplň názov funkcie)Obsah

Účel v programe CALC

Sem vlož účel funkcie

Syntax

Sem vlož syntax funkcie

Parameter vzorca (Prepíš názvom parametra.) - Sem vlož popis parametra.
Parameter vzorca (Prepíš názvom parametra.) - Sem vlož popis parametra.
Parameter vzorca (Prepíš názvom parametra.) - Sem vlož popis parametra.
Parameter vzorca (Prepíš názvom parametra.) - Sem vlož popis parametra.
Parameter vzorca (Prepíš názvom parametra.) - Sem vlož popis parametra.


Príklady

Príklad 1: (Doplň popis)

Sem vlož príklad (obrázok, text, tabuľku)


Príklad 2: (Doplň popis)

Sem vlož príklad (obrázok, text, tabuľku)


Príklad 3: (Doplň popis)

Sem vlož príklad (obrázok, text, tabuľku)


Príklad 4: (Doplň popis)

Sem vlož príklad (obrázok, text, tabuľku)


Príklad 5: (Doplň popis)

Sem vlož príklad (obrázok, text, tabuľku)


Odkazy (NEHODIACE SA VYMAŽ!)