Súhrn - Štatistické funkcie

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Štatistická funkcia - AVEDEV
Štatistická funkcia - AVERAGE
Štatistická funkcia - AVERAGEA
Štatistická funkcia - B
Štatistická funkcia - BETADIST
Štatistická funkcia - BETAINV
Štatistická funkcia - BINOMDIST
Štatistická funkcia - CONFIDENCE
Štatistická funkcia - CORREL
Štatistická funkcia - COUNT
Štatistická funkcia - COUNTA
Štatistická funkcia - COVAR
Štatistická funkcia - CRITBINOM
Štatistická funkcia - DEVSQ
Štatistická funkcia - EXPONDIST
Štatistická funkcia - FDIST
Štatistická funkcia - FINV
Štatistická funkcia - FISHER
Štatistická funkcia - FISHERINV
Štatistická funkcia - FORECAST
Štatistická funkcia - FTEST
Štatistická funkcia - GAMMA
Štatistická funkcia - GAMMADIST
Štatistická funkcia - GAMMAINV
Štatistická funkcia - GAMMALN
Štatistická funkcia - GAUSS
Štatistická funkcia - GEOMEAN
Štatistická funkcia - HARMEAN
Štatistická funkcia - HYPGEOMDIST
Štatistická funkcia - CHIDIST
Štatistická funkcia - CHIINV
Štatistická funkcia - CHISQDIST
Štatistická funkcia - CHISQINV
Štatistická funkcia - CHITEST
Štatistická funkcia - INTERCEPT
Štatistická funkcia - KURT
Štatistická funkcia - LARGE
Štatistická funkcia - LOGINV
Štatistická funkcia - LOGNORMDIST
Štatistická funkcia - MAX
Štatistická funkcia - MAXA
Štatistická funkcia - MEDIAN
Štatistická funkcia - MIN
Štatistická funkcia - MINA
Štatistická funkcia - MODE
Štatistická funkcia - NEGBINOMDIST
Štatistická funkcia - NORMDIST
Štatistická funkcia - NORMINV
Štatistická funkcia - NORMSDIST
Štatistická funkcia - NORMSINV
Štatistická funkcia - PEARSON
Štatistická funkcia - PERCENTILE
Štatistická funkcia - PERCENTRANK
Štatistická funkcia - PERMUT
Štatistická funkcia - PERMUTATIONA
Štatistická funkcia - PHI
Štatistická funkcia - POISSON
Štatistická funkcia - PROB
Štatistická funkcia - QUARTILE
Štatistická funkcia - RANK
Štatistická funkcia - RSQ
Štatistická funkcia - SKEW
Štatistická funkcia - SLOPE
Štatistická funkcia - SMALL
Štatistická funkcia - STANDARDIZE
Štatistická funkcia - STDEV
Štatistická funkcia - STDEVA
Štatistická funkcia - STDEVP
Štatistická funkcia - STDEVPA
Štatistická funkcia - STEYX
Štatistická funkcia - TDIST
Štatistická funkcia - TINV
Štatistická funkcia - TRIMMEAN
Štatistická funkcia - TTEST
Štatistická funkcia - VAR
Štatistická funkcia - VARA
Štatistická funkcia - VARP
Štatistická funkcia - VARPA
Štatistická funkcia - WEIBULL
Štatistická funkcia - ZTEST