Zošitová funkcia - LOOKUP

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia LOOKUP


Obsah

Účel v programe CALC

Vyhľadá zadanú hodnotu v jednom vektore a vráti hodnotu ležiacu na rovnakej pozícii v druhom vektore. Vektor v tomto prípade tvorí stĺpec alebo riadok. Musí byť vždy len jeden. To znamená, že správne je určený vektor (A1:A10) - stĺpec alebo (A1:P1) - riadok, nesprávne určený vektor (A1:B10) - blok.

Dôležité: Vyhľadávací vektor pre túto funkciu musí byť VŽDY zoradený vzostupne. Inak vracia nezmysly.


Syntax

=LOOKUP(Kritérium vyhľadávania;Vyhľadávací vektor; Výsledkový vektor)


Kritérium vyhľadávania - Hodnota, ktorá, sa vyhľadá vo Vyhľadávacom vektore. Kritérium môže byť zadané priamo, alebo ako názov bunky obsahujúcej hľadanú hodnotu. Kritérium musí v rozsahu vyhľadávania byť jedinečné.

Vyhľadávací vektor - Určená oblasť, kde sa vyhľadávajú žiadané hodnoty. Ako bolo už spomenuté, tvorí ho jeden stĺpec alebo jeden riadok a musí byť v celom rozsahu zoradený vzostupne.

Výsledkový vektor - Určená oblasť, z ktorej sa načítajú výsledné hodnoty. Tak isto ho tvorí jeden stĺpec alebo jeden riadok.


Poznámky

  • Vyhľadávacie a Výsledkové vektory nemusia byť súbežné, alebo súmerne usporiadané. Pozície (index) vo vektore tvoria jednotlivé bunky. Z toho vyplýva aj princíp funkcie, ktorý spočíva v tom, že vyhľadá kritérium vo Vyhľadávacom vektore, napríklad ho nájde vo štvrtej bunke od začiatku a následne vráti hodnotu z Výsledkového vektora, zo štvrtej bunky od začiatku.

  • Pokiaľ táto funkcia nemôže nájsť vo vyhľadávacom vektore zadanú hodnotu, tak vyhľadá najvyššiu hodnotu prehľadávaného vektoru, ktorá je menšia alebo rovná hľadanej hodnote.


Príklady


Odkazy