Zošitová funkcia - HLOOKUP

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia HLOOKUP


Obsah

Účel v programe CALC

Vyhľadá zadanú hodnotu v prvom riadku a vráti hodnotu ležiacu v rovnakom stĺpci, z riadku vzdialeného o index.


Syntax

=HLOOKUP(Kritérium vyhľadávania;Matica;Index;Radenie)


Kritérium vyhľadávania - Hodnota, ktorá sa vyhľadá v prvom riadku Matice. Kritérium môže byť zadané priamo, alebo ako odkaz na bunku obsahujúcu hľadanú hodnotu. Kritérium musí byť jedinečné.

Matica - Určená oblasť, kde sa vyhľadávajú žiadané hodnoty.

Index - Číslo určujúce riadok, z ktorého bude načítaná a vrátená hodnota. Nesmie byť nulové. Pri zadaní hodnoty 1 vráti hodnotu z toho istého riadku kde vyhľadáva požadované kritérium.

Radenie - Keď je honota "TRUE" alebo nie je zadaná, musia byť riadky matice zoradené vzostupne.


PríkladOdkazy