Matematická funkcia - SUMIF

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia SUMIF


Obsah

Účel v programe CALC

Sčíta bunky určené kritériom.


Syntax

=SUMIF(Oblasť;Kritérium;SumaOblasti)

Oblasť - Stĺpec, riadok alebo blok v ktorom funkcia hľadá požadované kritérium. Pokiaľ bude Oblasť určená ako blok, tak musí byť aj SumaOblastí určená ako blok. Obidva bloky musia mať rovnakú štruktúru. Viď príklad 7. Pri rozdielnom určení Oblastí vráti funkcia nesprávne výsledky. Viď príklady 5. a 6. Ďalej platí, že obidve Oblasti musia byť súbežné ale nemusia byť súmerné (príklad 4.). Pri zadaní Oblastí ako v príklade 8., funkcia vráti nezmysly.

Kritérium - Hodnota alebo hodnoty, ktoré funkcia hľadá v Oblasti. Môže sa zadať priamo do vzorca(musí byť v úvodzovkách), alebo ako odkaz na bunku, ktorá toto kritérium obsahuje (príklad 1., 3.), alebo môže sa zadať aj oblasť buniek, ktoré obsahujú dané kritériá, pričom funkcia správne vráti sčítané sumy podľa týchto kritérií (príklad 2.,4.,7.).

SumaOblasti - Pre určovanie SumyOblasti platia presne rovnaké zásady ako pri Oblasti.


Príklady

Príklad 1:


Príklad 2:


Príklad 3:


Príklad 4:


Príklad 5:


Príklad 6:


Príklad 7:


Príklad 8:Odkazy