Logická funkcia - OR

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia OR(x1;x2;..;x30) - Logický súčet, logická disjunkcia


Obsah

Čo je logický súčet

Logická operácia, ktorej hodnota je PRAVDA, keď aspoň jeden zo vstupných argumentov je PRAVDA.

Podrobné vysvetlenie


Čo robí v programe CALC

Vráti TRUE (PRAVDA) pokiaľ aspoň jeden zo vstupných argumentov je TRUE (PRAVDA). Môže spracovať až 30 argumentov.


Syntax

=OR(x1;x2;..;x30)
=OR(názov bunky1;názov bunky1;..;názov bunky30)


Príklad

A B C D E F
1 Argument 1 Argument 2 Argument 3 Argument 4 Vzorec Výsledok
2 1 1 1 1 =OR(A2;B2;C2;D2) PRAVDA
3 0 1 1 1 =OR(A3;B3;C3;D3) PRAVDA
4 0 0 1 1 =OR(A4;B4;C4;D4) PRAVDA
5 0 0 0 1 =OR(A5;B5;C5;D5) PRAVDA
6 0 0 0 0 =OR(A6;B6;C6;D6) NEPRAVDAOdkazy