Jak ušetřit paměť

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Zmeniť nastavenia práce s pamäťou
Cez menu Nástroje / Volby (Možnosti) / OpenOffice.org / Pamäť:
- zmeniť jednotlivé hodnoty podľa potreby (zvýšenie vyrovnávacej pamäte pre OpenOffice.org / Objekt na 64MB / 8MB na počítačoch s dostatočne veľkou pamäťou môže zvýšiť rýchlosť štartovania aplikácie)
- zmenšiť počet krokov, o ktoré OpenOffice.org umožňuje vrátiť úpravy do histórie.
- OpenOffice.org Quickstarter - jeho zapnutím sa zrýchli štart aplikácií OpenOffice.org, avšak hneď po štarte systému sa do pamäte načíta časť OpenOffice.org, bez ohľadu na to, či sa bude používať alebo nie.

Neoverené: vypnúť podporu Javy
cez menu Nástroje / Volby (Možnosti) / OpenOffice.org / Java

Zmenšiť počet načítaných / používaných slovníkov
Načítané slovníky je možné zmeniť:
cez menu Nástroje / Volby (Možnosti) / Jazyková nastavení / Pomůcky pro psaní / Upravit
Načítavané slovníky v OpenOffice.org 2.x je možné zmeniť aj úpravou súboru dictionary.lst :
Linux
/usr/lib/openoffice/share/dict/ooo/dictionary.lst
Windows
X:\Program Files\OpenOffice.org 2.x\share\dict\ooo\dictionary.lst