Číslování osnovy

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Název této stránky (a volby v programu) je nepřesný až zavádějící, protože číslování pomocí osnovy je pouze jeden ze způsobů, jak číslovat nadpisy. Osnova je v první řadě kostra dokumentu tvořená nadpisy a primárně slouží k vytváření obsahu dokumentu. V okně Číslování osnovy se tak slučují dvě věci, které spolu tak úplně nesouvisejí - vytvoření osnovy a číslování kapitol (nadpisů).

Jednotlivé úrovně osnovy (1-10) se "svazují" (propojují) s odstavcovými styly (a je možno nastavit jim číslování, ale to je pouze vedlejší funkce). Na základě osnovy lze vytvořit automaticky generovaný obsah.

Obsah

Vytvoření obsahu

Odstavcové styly Nadpis 1 až Nadpis 9 jsou zařazeny do osnovy, proto není nutné nic měnit - nadpis vytvoříte podle článku Jak vytvořit obsah.

Číslování nadpisů (kapitol)

1. Zvolte v menu Nástroje | Číslování osnovy pro definici číslování osnovy.

2. Na kartě Číslování nastavte propojení mezi úrovní osnovy a odstavcovým stylem - pro běžné nadpisy (Nadpis 1 až Nadpis 9) není třeba nic měnit, do osnovy už jsou zařazené. Nastavte úrovním číslování způsob číslování - co vše se má zobrazovat, jaké mají být oddělovače atd.

Příklad

úroveň 1: styl odstavce: Nadpis 1; číslo: 1, 2, 3; styl znaku: nic; zobrazit vše: nic; oddělovač před: nic; oddělovač za: "."; začít od 1;

úroveň 2: styl odstavce: Nadpis 2; číslo: 1, 2, 3; styl znaku: nic; zobrazit vše: 2; oddělovač před: nic; oddělovač za: "."; začít od 1;

úroveň 3: styl odstavce: Nadpis 3; číslo: 1, 2, 3; styl znaku: nic; zobrazit vše: 3; oddělovač před: nic; oddělovač za: "."; začít od 1;

V náhledu vpravo se vám bude překreslovat aktuální nastavení

3. Na kartě Umístění nastavte: "šířka číslování" a "minimální rozestup číslování a textu", případně další parametry. Náhled aktuálního nastavení se tentokrát zobrazuje dole.

4. Provedené změny potvrďte tlačítkem OK. Číslování se objeví ihned. Pokud máte vytvořený obsah, budete ho muset aktualizovat z jeho kontextové nabídky.

Další postřehy

Tyto informace je třeba ověřit, prosím, nemažte je, ale spíše napište, v jaké verzi jste to testovali a jak se program chová. Zrovna v této oblasti nastaly výrazné změny od verze 3.1


Aktuální osnova

Do osnovy lze odstavcový styl vložit dvěma nezávislými způsoby:

  • v nastavení stylu na kartě Osnova a číslování
  • pomocí Nástroje | Číslování osnovy

Osnova se zobrazuje v Navigátoru (nikoliv struktura obsahu, viz dále!). V okně Nástroje | Číslování osnovy se nezobrazují odstavcové styly, které jsou do osnovy vloženy volbou na kartě Osnova a číslování. Chyba? Vlastnost?

Vytvoření obsahu

Obsah lze vytvořit z osnovy nebo také z vlastních odstavcových stylů, které vyberete v okně Vložit rejstřík/tabulku | Další styly. Styl tím nevkládáte do osnovy, nýbrž jen na pozici v obsahu!

Přepínač Vyhodnotit až do úrovně X hraje zásadní roli - hlouběji se ani osnova ani vlastní styly nevyhodnocují.

Pokud je styl vložen do osnovy pomocí volby na kartě Osnova a číslování a pokud ho vyberete jako další styl při vytvoření obsahu a pokud si obě úrovně (osnovy a v obsahu) neodpovídají, bude text odstavce v obsahu dvakrát.

Příklad: Styl "Do osnovy" je založen na stylu tělo textu (nikoliv Nadpis) a má na kartě Osnova a číslování nastavenu Úroveň 7. Objeví se v Navigátoru. Pokud obsah vyhodnocuje úrovně až do hladiny sedm nebo více, objeví se v obsahu. Pokud jej přidáte pomocí Další styly | Přiřadit styly jako třetí úroveň, v obsahu bude na úrovni tři a sedm.