Styl/znakový

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Co je styl?

Styl definuje vzhled nějaké části dokumentu. Jeho použitím lze dokument velmi rychle upravovat, protože změna stylu se okamžitě projeví u všech prvků, které jej mají.

Znakový styl ovlivňuje a nastavuje vlastnosti řetězců, ne odstavců. To je patrné např. při nastaveném pozadí - barva nekopíruje odstavec, ale jen obrys textu.

Znakové styly zobrazuje pomocná tabulka Styly a formátování, výběrové tlačítko Znakové styly.

U znakového stylu se dá nastavovat jeho:

  • písmo (název fontu, styl písma, velikost)
  • efekty pro písmo (podtržení, přeškrtnutí, barva, transformace velikosti písmen, reliéf, obrys a další)
  • výchozí jazyk
  • umístění a otočení
  • pozadí