Styl

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Co je styl?

Styl definuje vzhled nějaké části dokumentu. Jeho použitím lze dokument velmi rychle upravovat, protože změna stylu se okamžitě projeví u všech prvků, které jej mají.

K čemu jsou styly dobré

U text v dokumentu Writeru i jiných aplikací OpenOffice existují desítky způsobů, jak ho zobrazit (jaké mu přiřadit písmo, barvu, pozadí, podtržení, typ číslování, a mnoho dalších). Styly, tak, jak jsou navrženy v OpenOffice vám umožní určité z těchto způsobů zobrazení seskupit, pojmenovat a kategorizovat je podle toho, na kterou část dokumentu se aplikují. Abyste nemuseli začínat vždy znovu, máte při otevření nového dokumentu již několik desítek předdefinovaných stylů. Další si můžete vytvořit sami.

Styly a formátování

Styly přehledně zobrazuje okno Styly a formátování. To zobrazíte klávesou F11.

Jeho prostřední část zabírá seznam stylů vybraného druhu. Tyto druhy se vybírají výběrovými tlačítky v horní části okna.

Spodní část okna tvoří výběrové políčko, které umí vyfiltrovat jen vámi definované (vlastní) styly, či pouze styly použité v dokumentu, popřípadě nechat zobrazit všechny styly daného druhu.

Druhy stylů

Jak smazat předdefinované styly?

Předdefinované styly smazat nelze, ale lze je skrýt pomocí přepínače kategorií - Použité, Vlastní, Automatické apod.