Matematická funkcia - ABS

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia ABS(x)


Obsah

Čo je absolútna hodnota čísla

V matematike označuje pojem absolútna hodnota reálneho čísla x (zapísaná ako |x|) hodnotu x bez znamienka. Absolútna hodnota tak určuje vzdialenosť bodu na číselnej osi od počiatku (0). Napríklad 3 je absolútnou hodnotou ako čísla 3, tak aj čísla −3.

Podrobné vysvetlenie


Čo robí v programe CALC

Vráti absolútnu hodnotu čísla.


Syntax

=ABS(číslo)
=ABS(názov bunky)


Príklad

A B C
1 Číslo Vzorec Výsledok
2 10 =ABS(A2) 10
3 0 =ABS(A3) 0
4 -10 =ABS(A4) 10Odkazy