LibreOffice/Vlastnosti/Writer

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

originál: http://www.libreoffice.org/features/writer/

Writer

Textový procesor pro jakýkoliv druh dokumentu

Textový procesor sady LibreOffice (obr.)

Writer má všechny vlastnosti moderního a plnohodnotného nástroje na úpravu textu nebo vytváření DTP.

Jeho ovládání je dost snadné na vytvoření rychlé poznámky, přesto natolik účinné, že lze vytvářet kompletní knihy s obsahy, diagramy, indexy, a podobně. Můžete se volně soustředit na obsah svého sdělení, zatímco Writer se stará o dokonalou formu.

Průvodce řeší všechny těžkosti spojené s vytvářením běžných dokumentů, jako jsou dopisy, faxy, agendy a protokoly, nebo realizuje komplexnější úkoly - například vnášení dat do textů.

Funkce Styly a Formátování dávají k dispozici každému uživateli účinnou formátovací sadu.

Pastí pro překlepy je slovník AutoCorrect, který kontroluje váš pravopis, zatímco píšete. WRITER se dokáže vypořádat i se situací, kdy ve svém dokumentu potřebujete použít jiný jazyk.

Omezte úsilí vynaložené na psaní s pomocí funkce AutoComplete, která vám v průběhu psaní navrhne k doplnění běžně užívaná slova a fráze.

Textové rámce a textová propojení vám poskytnou příležitost pustit se do tvorby brožur, letáků, či jiných graficky zpracovaných textů s možností je rozvrhnout přesně podle vašich představ.

Zvyšte užitečnost svého dlouhého a složitého dokumentu tím, že necháte vygenerovat přehled s obsahem, indexem, bibliografickými odkazy, ilustracemi, tabulkami a jinými objekty.

WRITER také dokáže zobrazit více stran dokumentu v průběhu jejich editace – tato funkce je ideální pro složité dokumenty, jistě ji využijete i pokud máte velký monitor (nebo několik monitorů).

Funkce vylepšeného poznámkového aparátu zobrazuje poznámky na straně dokumentu, což umožňuje mnohem snadnější čtení. Navíc jsou poznámky odlišných uživatelů zobrazené v různých barvách a jsou označené datem a časem editace.

Zpřístupněte váš dokument na webu za pomoci funkce HTML exportu, nebo na wiki prostřednictvím převodu do MediaWiki formátu. Publikujte ve formátu PDF (.pdf) a můžete si být jisti, že se po odeslání k vašim čtenářům dostane přesně to, co jste zamýšleli. Funkce exportu dat do PDF formátu v OpenOffice.org poskytuje velké množství formátovacích a bezpečnostních nastavení, takže soubory PDF lze přizpůsobit mnoha různým požadavkům, včetně ISO standardu PDF/A souborů.

Ukládejte své dokumenty v novém mezinárodním standardu pro kancelářské dokumenty – ve formátu OpenDocument. Tento formát založený na XML znamená, že nejste na WRITER vázáni. Získáte tak přístup ke svým dokumentům skrze libovolný software kompatibilní s formátem OpenDocument.

WRITER umí samozřejmě číst i vaše původní Microsoft Word dokumenty, nebo naopak dokáže vaše nové dokumenty uložit ve formátu Microsoft Word pro případ jejich zasílání lidem, kteří jsou stále vázáni na produkty Microsoft. Od verze 3.0 si WRITER poradí i s otevřením .docx dokumentů vytvořených v Microsoft Office 2007, nebo Microsoft Office 2008 pro Mac OS X.