LibreOffice/Vlastnosti/Doplňky

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

originál: http://www.libreoffice.org/features/extensions/

Doplňky

Využijte LibreOffice naplno s nejrůznějšími rozšířeními

Správce doplňků LibreOffice (obr.)

Funkčnost LibreOffice můžete ještě více rozšířit různými doplňky. Pro další informace a možnosti stažení navštivte web LibrePlanet.

Doplňky jsou zásuvné moduly softwaru, které instalujete jako příslušenství ke standardní verzi LibreOffice, a které zprostředkují některé přídavné funkce buď pro jednotlivé aplikace (Writer, Calc, Impress, …), nebo všem aplikacím najednou.

Ve verzi LibreOffice 3.3 už jsou mnohé z těchto skvělých doplňků obsažené jako standardní funkce. Jde například o:

PDF Import: tato funkce umožňuje importovat a upravovat dokumenty PDF formátu. Hybridní soubor formátu PDF/ODF vám umožní stoprocentně přesné uspořádání dokumentu. Hybridní soubor PDF/ODF je soubor formátu PDF obsahující vložený zdrojový soubor formátu ODF. Hybridní soubor PDF/ODF bude v LibreOffice otevřen jako ODF soubor bez jakýchkoliv změn v rozvržení.

Presentation Minimizer (komprimovat prezentace): tento doplněk provádí zmenšení velikosti stávající prezentace. Obrázky jsou zkomprimovány a nepotřebná data vymazána. Lze také minimalizovat hodnotu velikosti obrazu. U obrazovek a promítaček není potřeba taková kvalita obrazu jako u výstupů pro tisk, takže lze velikost obrazu podle potřeby optimalizovat. OLE objekty (Object Linking and Embedding – funkce pro vkládání a spojování obrázků) jsou velkou pomocí při návrhu prezentace, stává se však, že mají i dvojnásobnou velikost než je třeba. Funkce Presentation Minimizer dokáže nahradit obrázky bez ztráty kvality. Vedle optimalizace velikosti dokáže tento doplněk i odstranit audio poznámky a skryté poznámky, takže nedopatřením nezveřejníte důvěrné informace. Průvodce resumuje všechny prováděné změny a odhaduje velikost souboru při uložení. Presentation Minimizer samozřejmě funguje i na prezentacích Microsoft PowerPoint.

Presenter Console (lišta pro ovládání promítání): doplněk Presenter Console poskytuje větší kontrolu při promítání prezentací, jako například vizualizaci nadcházejícího snímku, vašich poznámek a časového průběhu prezentace, zatímco diváci vidí pouze stávající snímek. Můžete použít tři mody: první ukazuje stávající snímek včetně efektů a následujícího snímku; druhý ukazuje odstupňované poznámky mluvčího společně se stávajícím a následujícím snimkem; třetí vizualizuje systém třídění snímků prostřednictvím jejich miniatur.

ReportBuilder: užívejte ReportBuilder k sestavení dobře vyhlížejícího přehledu datového souboru. Nastavitelný editor vám umožní určit skupiny a záhlaví a zápatí stránek, také umožňuje začlenit pole pro výpočty a vytvořit tak komplexní přehled textových atributů. Pokud ReportBuilder budete používat v Base, budete moci uspořádat přehled přidružených vlastností textu pro HSQL, Oracle a téměř jakoukoli jinou databázi.

Non-Linear Solver (funkce pro řešení nelineárních výpočtů): základní verze Calcu poskytuje pouze lineární výpočty. Toto rozšíření optimalizuje Calc tak, aby bylo možné zabývat se mnohem komplexnějšími rovnicemi a omezeními nelineárního charakteru. Tuto mezeru Calcu nyní vyplňuje doplněk pro řešení nelineárního programování. V současnosti toto rozšíření zahrnuje dva evoluční algoritmy, které si dokáží poradit s pohyblivou čárkou a celočíselnými proměnnými, stejně jako s nelineárními vazbami.

Wiki Publisher: rozšíření Wiki Publisher vám dovolí vytvořit wiki článek na serverech MediaWiki, aniž byste museli znát jejich značkovací jazyk. S Writerem můžete přehledně publikovat na wiki stránkách nové i stávající dokumenty. Wiki Publisher podporuje základní textové atributy jako hlavičky, odkazy a seznamy, stejně jako jednoduché tabulky. Obrázky jsou rovněž podporovány, pokud jsou již nahrané na wiki síti. V současnosti není ještě automatické nahrávání obrázků podporováno. Jde ale o ten pravý doplněk, pokud chcete již existující dokumentace a specifikace zpřístupnit na MediaWiki serverech. Pouze nahrajte dokument a použijte doplněk přes příkaz „Soubor – Odeslat – Do MediaWiki“. Dialogové okno vás následně provede publikačním procesem.

Pokud vytváříte nějaký doplněk a rádi byste jej zakomponovali do LibreOffice jako standardní funkci, prosím napište mail našim vývojářům nebo s nimi živě chatujte na IRC nebo na stanici #libreoffice na irc.freenote.net.