Asociácia súborov

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

 

Asociácia súborov OpenOffice.org

... alebo problémy s otváraním súborov po preinštalovaní OpeOffice.org


Obsah

Niečo na úvod

Najprv čo je asociácia súborov. Asociácia súborov znamená priradenie programu jednotlivým typom súborov, ktorým sa tieto súbory budú implicitne otvárať. Dnes už odpadá manuálne nastavovanie týchto prepojení, jednotlivé programy to urobia pri inštalácií. Nuž a čo robiť, keď to z nejakých dôvodov nefunguje, o tom ďalej. No a keďže tento portál sa zaoberá kancelárskym balíkom OpenOffice.org, tak sa to bude týkať predovšetkým tohto balíka.


Rozdelenie typov súborov pre OpenOffice.org:


Dokumenty:

.ODFVzorec OpenDocumentOtvára sa programom smath.exe.
.ODBDatabáza OpenDocumentOtvára sa programom sbase.exe.
.ODGKresba OpenDocumentOtvára sa programom sdraw.exe.
.ODMHlavný dokument OpenDocumentOtvára sa programom soffice.exe.
.ODSZošit OpenDocumentOtvára sa programom scalc.exe.
.ODTTextový súbor OpenDocumentOtvára sa programom swriter.exe.
.ODPPrezentácia OpenDocumentOtvára sa programom simpress.exe.


Šablóny:

.OTGŠablóna kresby OpenDocumentOtvára sa programom sdraw.exe.
.OTHŠablóna HTML stránkyOtvára sa programom sweb.exe.
.OTPŠablóna prezentácie OpenDocumentOtvára sa programom simpress.exe.
.OTSŠablóna zošitu OpenDocumentOtvára sa programom scalc.exe.
.OTTŠablóna textového dokumentu OpenDocumentOtvára sa programom swriter.exe.


Ostatné:

.OTFSúbor písma OpenType
Inštaluje sa do Operačného systému
.OXTRozšírenie (zásuvný modul) OpenOffice.orgInštaluje sa cez Správcu rozšírení.Poznámka: Postupy tu popísané sú pre Windows XP PRO CZ, OOo a GO-OO 3.x CZ takže názvy položiek a tlačítiek sa môžu (a nemusia) pri rôznych lokalizáciách a verziách trošku líšiť.


Postup pri asociácií súborov.


Základný postup č.1

Predpoklad: Systém nevie akým programom má daný typ súboru otvoriť.

 1. Spustite si nejakého súborového manažéra napr. Prieskumníka Windows. Klávesová skratka - [Winkey]+[E]
 2. Poklepte na súbor ktorému chcete priradiť program, ktorým sa má otvárať. Otvorí sa nasledujúce okno:

 3. Kliknite na prepínač "Vybrat program ze seznamu" a potvrďte [OK].

 4. Otvorí sa nasledujúce okno:
 5. Vyberte požadovaný program zo zoznamu v okne. Pokiaľ sa požadovaný program v okne nenachádza, tak kliknite na [Procházet] a program vyhľadajte v PC.
 6. Keď požadovaný program nájdete kliknite naň a vrátite sa späť do okna so zoznamom.
 7. Teraz máte dve možnosti:
  1. Chcete súbor otvoriť týmto programom len teraz: Pokiaľ je zaškrtnuté políčko [K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program], tak zrušte zaškrtnutie a kliknite na [OK].
  2. Chcete aby sa súbor otváral týmto programom natrvalo: Pokiaľ nie je zaškrtnuté políčko [K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program], tak ho zaškrtnite. Do prázdneho políčka vyššie napíšte ako sa tento typ súboru bude volať napr. "Súbor programu XXX". Kliknite na [OK].Základný postup č.2

Predpoklad: Systém vie akým programom má daný typ súboru otvoriť, ale chcete aby sa súbor implicitne otváral iným programom.

 1. Otvorte [Ovládací panely] a kliknite na ikonu [Možnosti složky]. Otvorí sa okno a tam kliknite na kartu [Typy souborů].
 2. V zozname nájdite príslušnú koncovku a kliknite na ňu.
 3. V dolnej časti sú dve tlačítka [Změnit] a [Upřesnit].
 4. Kliknite na [Změnit].
 5. Otvorí sa ďalšie okienko kde su v zozname rôzne programy:
 6. Nájdite v zozname program, ktorým chcete daný typ súboru otvárať, pokiaľ nie je zaškrtnuté políčko [K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program] tak ho zaškrtnite a kliknite na [OK].
 7. Môže sa stať, že v zozname požadovaný program nebude. V tom prípade kliknite na [Procházet] a program nalistujte. Kliknite naň a vrátite sa nazad do okna. Pokiaľ nie je zaškrtnuté políčko [K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program] tak ho zaškrtnite a kliknite na [OK].

Tieto postupy platia všeobecne pre všetky typy súborov. Preto prosím, akékoľvek asociačné zmeny robte len vtedy, ak na 105% viete čo robíte.


Komplexný spôsob

Predpoklad: Po preinštalovaní OOo a po kliknutí na súbor tohoto balíka sa súbor nechce otvoriť, alebo sa ho pokúša otvoriť nejaký iný program.

Skôr než pristúpite k nasledujúcemu riešeniu, vyskúšajte, či sa problém popísaný v predpoklade týka všetkých súborov OpenOffice.org. Keď sa tento problém týka len jedného, dvoch typov súborov OpenOffice.org, bude lepšie vyskúšať niektorý zo základných postupov (viď. vyššie), a nasledujúci postup použiť len vtedy, ak sa to týka všetkých typov súborov tohto kancelárskeho balíka.

 1. Otvorte ovládacie panely a kliknite na "Přidat nebo odebrat programy".
 2. V zozname nájdite položku OpenOffice.org 3.0
 3. Kliknite na [Změnit]
 4. Spustí sa opätovná reinštalácia balíka OOo. Ale žiadne strachy. Táto opravná reinštalácia zachová všetky nastavenia (vyskúšané).
 5. V okne ktoré sa vám otvorí kliknite na [Další]. Otvorí sa nasledujúce okno:
 6. Vyberte možnosť "Opravit". Pozor! Nepomýľte si možnosti [Upravit] a [Opravit].
 7. Inštalačný program skontroluje aktuálnu inštaláciu a prípadné chyby opraví.
 8. Následne vás program vyzve na reštart systému, čo urobte.
 9. Po znovunabehnutí systému by malo všetko fungovať tak ako má.


Radikálny postup

Keby sa stalo, že by z nejakých príčin nefungoval niektorý z predchádzajúcich postupov, bude treba pristúpiť k následovnému, trošku radikálnejšiemu riešeniu.

 1. Zazálohujte si všetko čo potrebujete - slovníky, rozšírenia, atď.!
 2. Odinštalujte OpenOffice.org z PC, vymažte všetky adresáre, ktoré tento program vytvoril. To znamená inštalačný adresár, bežne - Program Files\OpenOffice.org 3\.. tu zmažeme celý adresár OpenOffice.org 3 a ešte užívateľský adresár ten je v Documents and settings\Váš účet v PC\Data aplikací (Application data)\OpenOffice.org\.. a adresár OpenOffice.org je ten, ktorý je treba zmazať (Samozrejme až po zálohe potrebných súborov). Pozor, adresár "Data aplikací (Application data)" je skrytý !
 3. Teraz spustite program CCLEANER (Program je FreeWare, je lokalizovaný a pokiaľ ho nemáte nájdete ho na http://www.ccleaner.com.) alebo nejaký iný registerglanc.
 4. Nechajte skontrolovať registre. Nechajte opraviť všetky chyby v registračnej databáze týmto programom. Program sa vás opýta či chcete spraviť zálohu, čo URČITE! potvrďte a vyberte adresár kam sa má táto záloha opráv registrov uložiť. Následne kliknite na položku "Opraviť všetky problémy" a znovu nechajte skontrolovať registre. Toto opakujte toľkokrát až program nenájde žiadnu chybu.
 5. Zavrite program a reštartujte PC. Znovu nainštalujte OpenOffice.org a problém by mal byť vyriešený raz a navždy pre všetky súbory tohoto balíku. Pri inštalácií je potrebné mať Administrátorské práva!

Poznámka na okraj:
K bodu 4: - Zásah do registračnej databázy, nech je akýkoľvek môže (ale nemusí) byť ošemetný. Preto to zvýraznenie na urobenie zálohy pri oprave registračnej databázy. Záložné súbory treba poriadne nazvať a poriadne uložiť, aby bolo jasné v akom poradí boli vytvorené a aby nemohlo dôjsť k omylu pri ich opätovnom možnom zaradení do registračnej databázy. Toto môže byť potrebné, keby sa po reštarte systému objavili nejaké problémy so stabilitou operačného systému.
Tieto záložné súbory (majú vždy koncovku ".REG") jednoduchým dvojklikom začleníte nazad do databázy. Pri začleňovaní do registračnej databázy je veľmi potrebné dodržať spätné poradie začleňovania týchto záložných súborov.