Zošitová funkcia - VLOOKUP

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 64: Řádka 64:
   <td align="left">D.026</td>
   <td align="left">D.026</td>
   <td align="left">Regulátor</td>
   <td align="left">Regulátor</td>
-
   <td align="left" bgcolor="lightblue">D.066</td>
+
   <td align="left" bgcolor="lightblue" title="Hľadaná hodnota">D.066</td>
   <td align="left">=VLOOKUP($C5;$A$2:$B$9;2;0)</td>
   <td align="left">=VLOOKUP($C5;$A$2:$B$9;2;0)</td>
-
   <td align="left">Spínač</td>
+
   <td align="left" title="Vrátená hodnota">Spínač</td>
  </tr>
  </tr>
  <tr>
  <tr>

Verze z 5. 1. 2010, 09:17

Funkcia VLOOKUP


Obsah

Účel v programe CALC

Vyhľadá zadanú hodnotu v ľavom stĺpci a vráti hodnotu ležiacu v rovnakom riadku, ale vzdialenú o určený počet stĺpcov.


Syntax

=VLOOKUP(Kritérium vyhľadávania;Matica;Index;Radenie)


Kritérium vyhľadávania - Hodnota, ktorá, sa vyhľadá v ľavom stĺpci určenej oblasti (Matici). Kritérium môže byť zadané priamo, alebo ako názov bunky obsahujúcej hľadanú hodnotu. Kritérium musí byť jedinečné.

Matica - Určená oblasť, kde sa vyhľadávajú žiadané hodnoty.

Index - Číslo určujúce stĺpec vpravo od vyhľadanej hodnoty, z ktorého bude načítaná a vrátená hodnota. Nesmie byť nulové.

Radenie - Keď je honota "TRUE" alebo nie je zadaná, musia byť stĺpce matice zoradené vzostupne.


Príklad

A B C D E
1 Katal. číslo Názov Vzorec Výsledok
2 D.002 Indikátor otáčok
3 D.066 Spínač
4 L.033 Spínač
5 D.026 Regulátor D.066 =VLOOKUP($C5;$A$2:$B$9;2;0) Spínač
6 D.029 Vypínač
7 D.012 Púzdro na poistky
8 D.024 Stykač
9 D.022 Plošný obvodOdkazy