Zošitová funkcia - LOOKUP

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 17: Řádka 17:
<hr>
<hr>
-
<h4><font color="tomato">Poznámka</font></h4>
+
<h4><font color="tomato">Poznámky</font></h4>
-
Vyhľadávacie a Výsledkové vektory nemusia byť súbežné, alebo súmerne usporiadané. Pozície vo vektore tvoria jednotlivé bunky.  
+
<p>Vyhľadávacie a Výsledkové vektory nemusia byť súbežné, alebo súmerne usporiadané. Pozície (index) vo vektore tvoria jednotlivé bunky. Z toho vyplýva aj princíp funkcie, ktorý spočíva v tom, že vyhľadá kritérium vo Vyhľadávacom vektore, napríklad ho nájde vo štvrtej bunke od začiatku a následne vráti hodnotu z Výsledkového vektora, zo štvrtej bunky od začiatku.</p>
 +
 
 +
<p>Pokiaľ táto funkcia nemôže nájsť vo vyhľadávacom vektore zadanú hodnotu, tak vyhľadá najvyššiu hodnotu prehľadávaného vektoru, ktorá je menšia alebo rovná hľadanej hodnote.</p>
 +
 
<hr>
<hr>

Verze z 6. 1. 2010, 00:38

Funkcia LOOKUP


Obsah

Účel v programe CALC

Vyhľadá zadanú hodnotu v jednom vektore a vráti hodnotu ležiacu na rovnakej pozícii v druhom vektore. Vektor v tomto prípade tvorí stĺpec alebo riadok. Musí byť vždy len jeden. To znamená, že správne je určený vektor (A1:A10) - stĺpec alebo (A1:P1) - riadok, nesprávne určený vektor (A1:B10) - blok.

Dôležité: Vyhľadávací vektor pre túto funkciu musí byť VŽDY zoradený vzostupne. Inak vracia nezmysly.


Syntax

=LOOKUP(Kritérium vyhľadávania;Vyhľadávací vektor; Výsledkový vektor)


Kritérium vyhľadávania - Hodnota, ktorá, sa vyhľadá vo Vyhľadávacom vektore. Kritérium môže byť zadané priamo, alebo ako názov bunky obsahujúcej hľadanú hodnotu. Kritérium musí v rozsahu vyhľadávania byť jedinečné.

Vyhľadávací vektor - Určená oblasť, kde sa vyhľadávajú žiadané hodnoty. Ako bolo už spomenuté, tvorí ho jeden stĺpec alebo jeden riadok a musí byť v celom rozsahu zoradený vzostupne.

Výsledkový vektor - Určená oblasť, z ktorej sa načítajú výsledné hodnoty. Tak isto ho tvorí jeden stĺpec alebo jeden riadok.


Poznámky

Vyhľadávacie a Výsledkové vektory nemusia byť súbežné, alebo súmerne usporiadané. Pozície (index) vo vektore tvoria jednotlivé bunky. Z toho vyplýva aj princíp funkcie, ktorý spočíva v tom, že vyhľadá kritérium vo Vyhľadávacom vektore, napríklad ho nájde vo štvrtej bunke od začiatku a následne vráti hodnotu z Výsledkového vektora, zo štvrtej bunky od začiatku.

Pokiaľ táto funkcia nemôže nájsť vo vyhľadávacom vektore zadanú hodnotu, tak vyhľadá najvyššiu hodnotu prehľadávaného vektoru, ktorá je menšia alebo rovná hľadanej hodnote.


Príklady


Odkazy