Zošitová funkcia - LOOKUP

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 23: Řádka 23:
<h4><font color="tomato">Príklady</font></h4>
<h4><font color="tomato">Príklady</font></h4>
[[Soubor:RTLookup01.png|center]]
[[Soubor:RTLookup01.png|center]]
 +
<br>
[[Soubor:RTLookup02.png|center]]
[[Soubor:RTLookup02.png|center]]
 +
<br>
[[Soubor:RTLookup03.png|center]]
[[Soubor:RTLookup03.png|center]]
 +
<br>
[[Soubor:RTLookup04.png|center]]
[[Soubor:RTLookup04.png|center]]
-
 
<br>
<br>
<hr>
<hr>

Verze z 6. 1. 2010, 00:21

Funkcia LOOKUP


Obsah

Účel v programe CALC

Vyhľadá zadanú hodnotu v jednom vektore a vráti hodnotu ležiacu na rovnakej pozícii v druhom vektore. Vektor v tomto prípade tvorí stĺpec alebo riadok. Musí byť vždy len jeden. To znamená, že správne je určený vektor (A1:A10) - stĺpec alebo (A1:P1) - riadok, nesprávne určený vektor (A1:B10) - blok.

Dôležité: Vyhľadávací vektor pre túto funkciu musí byť VŽDY zoradený vzostupne. Inak vracia nezmysly.


Syntax

=LOOKUP(Kritérium vyhľadávania;Vyhľadávací vektor; Výsledkový vektor)


Kritérium vyhľadávania - Hodnota, ktorá, sa vyhľadá vo Vyhľadávacom vektore. Kritérium môže byť zadané priamo, alebo ako názov bunky obsahujúcej hľadanú hodnotu. Kritérium musí v rozsahu vyhľadávania byť jedinečné.

Vyhľadávací vektor - Určená oblasť, kde sa vyhľadávajú žiadané hodnoty. Ako bolo už spomenuté, tvorí ho jeden stĺpec alebo jeden riadok a musí byť v celom rozsahu zoradený vzostupne.

Výsledkový vektor - Určená oblasť, z ktorej sa načítajú výsledné hodnoty. Tak isto ho tvorí jeden stĺpec alebo jeden riadok.


Poznámka

Vyhľadávacie a Výsledkové vektory nemusia byť súbežné, alebo súmerne usporiadané. Pozície vo vektore tvoria jednotlivé bunky.


Príklady


Odkazy