Zošitová funkcia - HLOOKUP

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Vytvorenie stránky)
Aktuální verze (16. 1. 2010, 17:34) (zobrazit zdroj)
m
 
Řádka 9: Řádka 9:
<p><font color="teal" size=4><b>=HLOOKUP(<font size=3>Kritérium vyhľadávania;Matica;Index;Radenie)</font></b></font></p>
<p><font color="teal" size=4><b>=HLOOKUP(<font size=3>Kritérium vyhľadávania;Matica;Index;Radenie)</font></b></font></p>
<br>
<br>
-
<p><font color="teal" size=4>Kritérium vyhľadávania</font> - Hodnota, ktorá, sa vyhľadá v prvom riadku určenej oblasti (Matici). Kritérium môže byť zadané priamo, alebo ako názov bunky obsahujúcej hľadanú hodnotu. Kritérium musí byť jedinečné.</p>
+
<p><font color="teal" size=4>Kritérium vyhľadávania</font> - Hodnota, ktorá sa vyhľadá v prvom riadku <font color="teal" size=4>Matice</font>. <font color="teal" size=4>Kritérium</font> môže byť zadané priamo, alebo ako odkaz na bunku obsahujúcu hľadanú hodnotu. <font color="teal" size=4>Kritérium</font> musí byť jedinečné.</p>
<p><font color="teal" size=4>Matica</font> - Určená oblasť, kde sa vyhľadávajú žiadané hodnoty.</p>
<p><font color="teal" size=4>Matica</font> - Určená oblasť, kde sa vyhľadávajú žiadané hodnoty.</p>
-
<p><font color="teal" size=4>Index</font> - Číslo určujúce riadok, z ktorého bude načítaná a vrátená hodnota. Nesmie byť nulové. Pri zadaní hodnoty 1 vráti hodnotu z toho istého riadku kde vyhľadáva požadované kritérium.</p>
+
<p><font color="teal" size=4>Index</font> - Číslo určujúce riadok, z ktorého bude načítaná a vrátená hodnota. Nesmie byť nulové. Pri zadaní hodnoty 1 vráti hodnotu z toho istého riadku kde vyhľadáva požadované <font color="teal" size=4>kritérium</font>.</p>
-
<p><font color="teal" size=4>Radenie</font> - Keď je honota "TRUE" alebo nie je zadaná, musia byť riadky matice zoradené vzostupne.</p>
+
<p><font color="teal" size=4>Radenie</font> - Keď je honota "TRUE" alebo nie je zadaná, musia byť riadky <font color="teal" size=4>matice</font> zoradené vzostupne.</p>
<hr>
<hr>

Aktuální verze

Funkcia HLOOKUP


Obsah

Účel v programe CALC

Vyhľadá zadanú hodnotu v prvom riadku a vráti hodnotu ležiacu v rovnakom stĺpci, z riadku vzdialeného o index.


Syntax

=HLOOKUP(Kritérium vyhľadávania;Matica;Index;Radenie)


Kritérium vyhľadávania - Hodnota, ktorá sa vyhľadá v prvom riadku Matice. Kritérium môže byť zadané priamo, alebo ako odkaz na bunku obsahujúcu hľadanú hodnotu. Kritérium musí byť jedinečné.

Matica - Určená oblasť, kde sa vyhľadávajú žiadané hodnoty.

Index - Číslo určujúce riadok, z ktorého bude načítaná a vrátená hodnota. Nesmie byť nulové. Pri zadaní hodnoty 1 vráti hodnotu z toho istého riadku kde vyhľadáva požadované kritérium.

Radenie - Keď je honota "TRUE" alebo nie je zadaná, musia byť riadky matice zoradené vzostupne.


PríkladOdkazy