OLE objekty a DDE objekty

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

OLE objekty

Technologie OLE (Object Linking and Embedding) je určena ke vkládání a následné úpravě objektů (dokumentů) pomocí původního programu bez opuštění OpenOffice.org. OLE objekt vložíte pomocí Vložit | Objekt | OLE objekt... Koncept původně vymyslel Microsoft a zůstává v podstatě pořád stejný.

Nevýhody

 • nelze přesně určit, která část dokumentu má být vidět (je to logicky jeho začátek)
 • může dojít k nekonzistenci dat (pokud nevytvoříte kopii)
 • musíte mít program pro zpracování obsahu OLE objektu (tj. pro např. PDF musíte mít editor PDF)
 • musíte se svým dokumentem distribuovat i vkládaný dokument
 • některé OLE objekty se netisknou (nelze je tisknout)
 • některé OLE objekty nelze exportovat do jiných formátů

Výhody

 • pokud vkládáte objekty mezi programy OpenOffice.org pomocí Ctrl-v, pak jsou to často právě OLE objekty (jinou možnost je nutné vybrat pomocí Úpravy | Vložit jinak...)
 • sice musíte mít program pro zpracování obsahu objektu, v případě OpenOffice.org je to ale zase OpenOffice.org; jde ale vložit také OLE obsah jiného typu - typicky zvuk, video


Příklad: Můžete do Writeru vložit graf z Calcu. Pokud dokument s grafem změníte, změní se i vložený graf (nejpozději při otevření dokumentu, nejlépe pak po Nástroje | Aktualizovat | Aktualizovat vše).

DDE objekty

DDE (Dynamic Data Exchange) označuje aktivní spojení s odkazovaným objektem. Obsah DDE objektu se dynamicky mění podle toho, jak se mění zdrojový objekt (resp. jeho zdrojové umístění).

Příklad: Označte v Calcu buňky, vložte je do schránky, přesuňte se do Writeru a vyberte Úpravy | Vložit jinak. Vyberte položku Odkaz DDE. Do dokumentu se vloží běžná tabulka, kterou můžete formátovat podle přání. Jakmile v Calcu změníte její obsah, ihned se změna projeví také ve Writeru.

Nevýhody

 • nelze měnit rozsah jednou vloženého objektu - např. tabulku nelze rozšířit na další sloupce/buňky
 • ne každý objekt lze vložit jako DDE - tabulku z Calcu do Writeru ano, graf ovšem tuto možnost nemá (tam lze naopak s výhodou použít OLE)
 • tato funkce je hůře přístupná než OLE
 • lze použít jen pro některé typy objektů

Výhody

 • "bezešvý" režim spolupráce s jinou aplikací
 • nejsou problémy s tiskem a exportem

Tutorial: About DDE and OLE objects

Jiné možnosti

Dokumenty lze vkládat také pomocí sekcí, jistým řešením je také hlavní (master) dokument nebo již zmiňované možnosti schránky (vložit jako obrázek apod.).