Matematická funkcia - ROUND

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia ROUND
Účel v programe CALC

Zaokrúhli číslo na určený počet desatinných miest podľa matematických zásad. Napríklad pokiaľ sa pri zaokrúhľovaní čísla na 3 desatinné miesta na štvrtom desatinnom miesta nachádza číslica 1-4 tak tretie desatinné miesto zaokrúhli smerom dole. Pokiaľ sa na štvrtom desatinnom miesta nachádza číslica 5-9 zaokrúhli číslo na treťom desatinnom miesta smerom hore.


Syntax

=ROUND(Číslo;Počet)


Číslo - Zaokrúhľované číslo. Buď je zadané priamo do vzorca alebo ako odkaz na bunku s číslom.

Počet - Číslo vyjadrujúce na koľko desatinných miest bude Číslo zaokrúhlené.


Príklady

Soubor:RTRound01.png


Odkazy