Matematická funkcia - PI

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia PI()


Obsah

Čo je PI (Ludolfovo číslo)

Číslo PI (označované gréckym písmenom pí, π, podľa gréckého περιφέρεια periféreia, obvod) vyjadruje pomer obvodu kruhu (ležiaceho v rovine) k jeho priemeru. Tento pomer je pre všetky priemery kruhu rovnaký, rovná sa približne

3,1415926535897932384626433832795028841971 ...

Podrobné vysvetlenie


Čo robí v programe CALC

Vráti hodnotu čísla PI. Asi sa viacej bude používať ako agument do vzorcov na ďalšie výpočty než ako samostatná funkcia.


Syntax

=PI()


Príklad

A B C
1 Vzorec Výsledok
2 =PI() 3,1415926535Odkazy