Matematická funkcia - INT

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia INT


Obsah

Účel v programe CALC

Zaokrúhli číslo na najbližšie nižšie celé číslo. Záporné čísla sú zaokrúhľované smerom dole.


Syntax

INT(Číslo)

Číslo - Konkrétna číselná hodnota, alebo odkaz na bunku, ktorá obsahuje číselnú hodnotu.


Príklady

Príklad:
Odkazy