Matematická funkcia - CEILING

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia CEILING


Obsah

Účel v programe CALC

Zaokrúhli číslo hore na najbližší vyšší násobok čísla.


Syntax

=CEILING(Číslo;Násobok;Režim)

Číslo - Číslo, ktoré sa bude zaokrúhľovať. Môže sa zadať priamo, ako odkaz na bunku (Príklad 1.), alebo ako oblasť s číslami (Príklad 4.).

Násobok - Číslo, na ktorého násobky sa zaokrúhľuje smerom hore. Môže sa zadať priamo, ako odkaz na bunku, alebo ako oblasť s číslami.

Režim - je voliteľná hodnota. Pokiaľ je hodnota režimu zadaná a nerovná se nule a pokiaľ sú Číslo a Násobok záporné, potom se zaokrúhli dole v závislosti na absolútnej hodnote Čísla (porovnaj Príklady 2. a 3.). Tento parameter je ignorovaný, pokiaľ sa exportuje do MS Excel, pretože Excel nepozná tretí parameter.


Príklady

Príklad 1:

Príklad 2:

Príklad 3:

Príklad 4:

Príklad 5:


Odkazy