Matematická funkcia - ATAN2

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia ATAN2(x;y)


Obsah

Čo robí v programe CALC

Vráti arkus tangens zadaných súradníc (v radiánoch), to znamená uhol, medzi vodorovnou osou X a priamkou prechádzajúcou bodmi (0,0) a (x,y).


Syntax

=ATAN2(x;y)
=ATAN2(názov bunky1;názov bunky2)


Príklad

Majme dané súradnice x=4 a y=2:          soubor:atan2wiki.png

Potom uhol ß medzi priamkou p1 a osou x je:

A B C D E
1 Súradnica x Súradnica y Vzorec Výsledok Poznámka
2 4 2 =ATAN2(A2;B2) 0,4636 Výsledok v radiánoch
3 4 2 =DEGREES(ATAN2(A3;B3)) 26,5651 Výsledok v stupňoch

Presnejšie by to bolo ≈ 26° 33´ 54,18´´


Odkazy