Matematická funkcia - ABS

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Stránka Funkcia - ABS přemístěna na stránku Matematická funkcia - ABS: Presnejšie určenie)

Verze z 17. 12. 2009, 16:56

Funkcia ABS(x)


Obsah

Čo je absolútna hodnota čísla

V matematike označuje pojem absolútna hodnota reálneho čísla x (zapísaná ako |x|) hodnotu x bez znamienka. Absolútna hodnota tak určuje vzdialenosť bodu na číselnej osi od počiatku (0). Napríklad 3 je absolútnou hodnotou ako čísla 3, tak aj čísla −3.

Podrobné vysvetlenie


Popis

Vráti absolútnu hodnotu čísla.


Syntax

=ABS(číslo); =ABS(názov bunky)


Príklad

A B C
1 Číslo Vzorec Výsledok
2 10 =ABS(A2) 10
3 0 =ABS(A3) 0
4 -10 =ABS(A4) 10Odkazy