Logická funkcia - IF

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia IF - Logický test


Obsah

Čo je logický test

Logická operácia, ktorej výsledkom je vyhodnotenie logického testu bunky, vzorca a pod..

[Ďalšie info o funkcii]


Čo robí v programe CALC

Vráti výsledok logického testu bunky, vzorca a pod. Môže obsahovať až 40-násobné vnorenie podmienky. Skúšané na GO-OO 3.1.1. Viac to nechcelo zobrať, nejako sa zakuckal (Chyba:514 - Pretečenie zásobníka).


Testovaný vzorec:

=IF(A2=1;"A2=2";IF(A2=2;"A3=3";IF(A2=3;"A4=4";IF(A2=4;"A5=5";IF(A2=5;"A6=6";IF(A2=6;"A7=7";IF(A2=7;"A8=8";IF(A2=8;"A9=9";IF(A2=9;"A10=10";IF(A2=10;"A11=11";IF(A2=11;"A12=12";IF(A2=12;"A13=13";IF(A2=13;"A14=14";IF(A2=14;"A15=15";IF(A2=15;"A16=16";IF(A2=16;"A17=17";IF(A2=17;"A18=18";IF(A2=18;"A19=19";IF(A2=19;"A20=20";IF(A2=20;"A21=21";IF(A2=21;"A22=22";IF(A2=22;"A23=23";IF(A2=23;"A24=24";IF(A2=24;"A25=25";IF(A2=25;"A26=26";IF(A2=26;"A27=27";IF(A2=27;"A28=28";IF(A2=28;"A29=29";IF(A2=29;"A30=30";IF(A2=30;"A31=31";IF(A2=31;"A32=32";IF(A2=32;"A33=33";IF(A2=33;"A34=34";IF(A2=34;"A35=35";IF(A2=35;"A36=36";IF(A2=36;"A37=37";IF(A2=37;"A38=38";IF(A2=38;"A39=39";IF(A2=39;"A40=40";IF(A2=40;"A41=41";"0000"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


Syntax

=IF(Test;Potom;Inak)

Test = Testovaná bunka, vzorec;
Potom = Vrátená hodnota, pokiaľ Test = "PRAVDA";
Inak = Vrátená hodnota, pokiaľ Test = "NEPRAVDA", alebo pokračovanie logického testu vnorením ďalšej podmienky.


Príklad

A B C
1 Číslo Vzorec Výsledok
2 1 =IF(A2=1;"A2=1";"0000") A2=1
3 2 =IF(A3=1;"A3=1";"0000") 0000Odkazy