Logická funkcia - AND

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkcia AND(x1;x2;..;x30) - Logický súčin, logická konjunkcia


Obsah

Čo je logický súčin

Logická operácia, ktorej hodnota je PRAVDA, keď všetky vstupné argumenty sú PRAVDA.

Podrobné vysvetlenie


Čo robí v programe CALC

Vráti TRUE (PRAVDA) pokiaľ sú všetky argumenty TRUE (PRAVDA). Môže spracovať až 30 argumentov.


Syntax

=AND(x1;x2;..;x30)
=AND(názov bunky1;názov bunky1;..;názov bunky30)


Príklad

A B C D E F
1 Argument 1 Argument 2 Argument 3 Argument 4 Vzorec Výsledok
2 1 1 1 1 =AND(A2;B2;C2;D2) PRAVDA
3 0 1 1 1 =AND(A3;B3;C3;D3) NEPRAVDA
4 0 0 1 1 =AND(A4;B4;C4;D4) NEPRAVDA
5 0 0 0 1 =AND(A5;B5;C5;D5) NEPRAVDA
6 0 0 0 0 =AND(A6;B6;C6;D6) NEPRAVDAOdkazy