Kontrola překlepů

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Jak nainstalovat slovníky

Návod najdete v článku Jak se instaluje rozšíření.

Jak aktivovat kontrolu překlepů

Automatické zvýrazňování překlepů spustíte na panelu nástrojů Standardní tlačítkem Automatická kontrola pravopisu (ikona ABC s červenou vlnovkou).

Kontrolu překlepů spustíte klávesovou zkratkou F7 nebo cez nabídku Nástroje | Kontrola překlepů a gramatiky

Jak použít kontrolu překlepů pro vícejazyčný text

Pokud máte text ve více jazycích, musíte pro jednotlivé části textu nastavit jazyk, který se má použít pro kontrolu překlepů. Jazyk můžete pro označenou část textu nastavit různými způsoby:
- v nabídce stavového řádku (třetí položka zleva)
- v nabídce Nástroje | Jazyk
- v místní nabídce Formát | Znak | Písmo
- nastavením Stylu pro odstavec nebo pro znaky


Pomůže také to, co říká nápověda:

  1. Zvolte Nástroje - Volby - Jazyková nastavení - Pomůcky při psaní a ujistěte se, že je zaškrtnuta položka Zkontrolovat ve všech jazycích v seznamu Volby.
  2. Na panelu nástrojů Standardní aktivujte ikonu Automatická kontrola pravopisu.

Pokud vložíte text v jazyku, jehož slovníky máte nainstalované, kontrola by měla fungovat automaticky.