Kódy chyb

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
Aktuální verze (16. 1. 2010, 17:20) (zobrazit zdroj)
m
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze.)
Řádka 1: Řádka 1:
-
<p><font color="blueviolet">Zdroj: Nápoveda GO-OO 3.1.1</font></p>
+
<p>
-
<div><font size="2">
+
<font color="blueviolet">
 +
Zdroj: Nápoveda GO-OO 3.1.1
 +
</font>
 +
</p>
 +
 
<table border=1>
<table border=1>
-
<tr align="center" bgcolor="aquamarine"><td><b>Kód chyby</b></td><td><b>Zpráva</b></td><td><b>Vysvětlení</b></td></tr>
+
 
-
<tr align="center"><td><b>501</b></td><td> Neplatný znak</td><td> Znak ve vzorci je neplatný, např.: "=1Eq" místo "=1E2".</td></tr>
+
<tr align="center" bgcolor="aquamarine">
-
<tr align="center"><td><b>502</b></td><td> Neplatný argument</td><td> Argument funkce obsahuje neplatnou hodnotu, např. záporné číslo v případě odmocniny.</td></tr>
+
 
-
<tr align="center"><td><b>503 #NUM!</b></td><td> Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou</td><td> Výsledek výpočtu přetekl z definovaného rozsahu hodnot.</td></tr>
+
<td>
-
<tr align="center"><td><b>504</b></td><td> Chyba v seznamu parametrů</td><td> Parametr funkce je neplatného typu, např. text místo čísla nebo odkaz k doméně místo odkazu k buňce.</td></tr>
+
<b>
-
<tr align="center"><td><b>508</b></td><td> Chyba: Chybějící část dvojice</td><td> Chybějící závorka, např. uzavírající závorka bez odpovídající otevírací závorky</td></tr>
+
Kód chyby
-
<tr align="center"><td><b>509</b></td><td> Chybí operátor</td><td> Chybějící operátor, např. v "=2(3+4) * ", kde chybí operátor mezi "2" a "(".</td></tr>
+
</b>
-
<tr align="center"><td><b>510</b></td><td> Chybí proměnná</td><td> Chybějící proměnná, např. když jsou dva operátory vedle sebe "=1+*2".</td></tr>
+
</td>
-
<tr align="center"><td><b>511</b></td><td> Chybí proměnná</td><td> Funkce vyžaduje více proměnných než je zadáno, např. funkce AND() nebo OR().</td></tr>
+
<td>
-
<tr align="center"><td><b>512</b></td><td> Přetečení vzorce</td><td> Kompilátor: celkový počet interních symbolů (tj. operátorů, proměnných, závorek) ve vzorci přesáhl 512.</td></tr>
+
<b>
-
<tr align="center"><td><b>513</b></td><td> Přetečení řetězce</td><td> Kompilátor: identifikátor ve vzorci přesahuje velikost 64 KB. Interpreter: výsledek řetězcové operace přesahuje velikost 64 KB.</td></tr>
+
Zpráva
-
<tr align="center"><td><b>514</b></td><td> Interní přetečení</td><td> Řadící operace s příliš velkým objemem číselných dat (max. 100 000), nebo přetečení zásobníku výpočtu.</td></tr>
+
</b>
-
<tr align="center"><td><b>516</b></td><td> Vnitřní syntaktická chyba</td><td> V zásobníku výpočtu je očekávána matice, která však není k dispozici.</td></tr>
+
</td>
-
<tr align="center"><td><b>517</b></td><td> Vnitřní syntaktická chyba</td><td> Neznámá instrukce, např. dokument s novější funkcí je načten do starší verze, která tuto funkci neobsahuje.</td></tr>
+
<td>
-
<tr align="center"><td><b>518</b></td><td> Vnitřní syntaktická chyba</td><td> Proměnná není k dispozici</td></tr>
+
<b>
-
<tr align="center"><td><b>519 #VALUE</b></td><td> Žádný výsledek (v buňce se zobrazí #VALUE namísto Chyba:519!)</td><td> Výsledkem vzorce je hodnota, která neodpovídá definici; nebo buňka odkazovaná ve vzorci obsahuje text místo čísla.</td></tr>
+
Vysvětlení
-
<tr align="center"><td><b>520</b></td><td> Vnitřní syntaktická chyba</td><td> Kompilátor vrátil neznámý kód kompilátoru.</td></tr>
+
</b>
-
<tr align="center"><td><b>521</b></td><td> Vnitřní syntaktická chyba</td><td> Žádný výsledek.</td></tr>
+
</td>
-
<tr align="center"><td><b>522</b></td><td> Cyklický odkaz</td><td> Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo sám na sebe a v nabídce Nástroje - Volby - OpenOffice.org Calc - Výpočty není povolena volba Iterace.</td></tr>
+
</tr>
-
<tr align="center"><td><b>523</b></td><td> Výpočet nekonverguje</td><td> Funkce nedosáhla cílové hodnoty, nebo iterativní odkazy nedosáhly minimální změny v nastavených mezích.</td></tr>
+
 
-
<tr align="center"><td><b>524 #REF</b></td><td> Neplatný odkaz (v buňce se zobrazí #REF namísto Chyba:524)</td><td> Kompilátor: nelze vyhodnotit název sloupce nebo řádku. Interpreter: ve vzorci chybí sloupec, řádek nebo list s odkazovanou buňkou.</td></tr>
+
<tr>
-
<tr align="center"><td><b>525 #NAME?</b></td><td> Neplatné názvy (v buňce se zobrazí #NAME? namísto Chyba:525)</td><td> Identifikátor nelze vyhodnotit. Např. neplatný odkaz, neplatný název domény, neplatný sloupec/řádek, chybějící makro nebo nesprávný desetinný oddělovač.</td></tr>
+
 
-
<tr align="center"><td><b>526</b></td><td> Vnitřní syntaktická chyba</td><td> Již se nepoužívá, ale může vzniknout ve starých dokumentech, je-li výsledkem vzorec z domény.</td></tr>
+
<td align="center">
-
<tr align="center"><td><b>527</b></td><td> Interní přetečení</td><td> Interpreter: Odkazy (např. když buňka odkazuje na buňku) jsou příliš zanořené.</td></tr>
+
<b>
-
<tr align="center"><td><b>532 #DIV/0!</b></td><td> Dělení nulou</td><td> Dělení nulou pomocí operátoru /. Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:<br>VARP s méně než 1 argumentem<br>STDEVP s méně než jedním argumentem<br>VAR s méně než 2 argumenty<br>STDEV s méně než 2 argumenty<br>STANDARDIZE při stdev=0<br>NORMDIST při stdev=0</td></tr>
+
501
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Neplatný znak
 +
</td>
 +
<td>
 +
Znak ve vzorci je neplatný, např.: "=1Eq" místo "=1E2".
 +
</td>
 +
 
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
502
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Neplatný argument
 +
</td>
 +
<td>
 +
Argument funkce obsahuje neplatnou hodnotu, např. záporné číslo v případě odmocniny.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
503 #NUM!
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou
 +
</td>
 +
<td>
 +
Výsledek výpočtu přetekl z definovaného rozsahu hodnot.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
504
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Chyba v seznamu parametrů
 +
</td>
 +
<td>
 +
Parametr funkce je neplatného typu, např. text místo čísla nebo odkaz k doméně místo odkazu k buňce.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
508
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Chyba: Chybějící část dvojice
 +
</td>
 +
<td>
 +
Chybějící závorka, např. uzavírající závorka bez odpovídající otevírací závorky
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
509
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Chybí operátor
 +
</td>
 +
<td>
 +
Chybějící operátor, např. v "=2(3+4) * ", kde chybí operátor mezi "2" a "(".
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
510
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Chybí proměnná
 +
</td>
 +
<td>
 +
Chybějící proměnná, např. když jsou dva operátory vedle sebe "=1+*2".
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
511
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Chybí proměnná
 +
</td>
 +
<td>
 +
Funkce vyžaduje více proměnných než je zadáno, např. funkce <b>AND()</b> nebo <b>OR()</b>.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
512
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Přetečení vzorce
 +
</td>
 +
<td>
 +
Kompilátor: celkový počet interních symbolů (tj. operátorů, proměnných, závorek) ve vzorci přesáhl 512.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
513
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Přetečení řetězce
 +
</td>
 +
<td>
 +
Kompilátor: identifikátor ve vzorci přesahuje velikost 64 KB. Interpreter: výsledek řetězcové operace přesahuje velikost 64 KB.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
514
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Interní přetečení
 +
</td>
 +
<td>
 +
Řadící operace s příliš velkým objemem číselných dat (max. 100 000), nebo přetečení zásobníku výpočtu.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
516
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Vnitřní syntaktická chyba
 +
</td>
 +
<td>
 +
V zásobníku výpočtu je očekávána matice, která však není k dispozici.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
517
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Vnitřní syntaktická chyba
 +
</td>
 +
<td>
 +
Neznámá instrukce, např. dokument s novější funkcí je načten do starší verze, která tuto funkci neobsahuje.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
518
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Vnitřní syntaktická chyba
 +
</td>
 +
<td>
 +
Proměnná není k dispozici
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
519 #VALUE
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Žádný výsledek (v buňce se zobrazí <b>#VALUE</b> namísto <b>Chyba:519!</b>)
 +
</td>
 +
<td>
 +
Výsledkem vzorce je hodnota, která neodpovídá definici; nebo buňka odkazovaná ve vzorci obsahuje text místo čísla.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
520
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Vnitřní syntaktická chyba
 +
</td>
 +
<td>
 +
Kompilátor vrátil neznámý kód kompilátoru.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
521
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Vnitřní syntaktická chyba
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Žádný výsledek.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
522
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Cyklický odkaz
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo sám na sebe a v nabídce Nástroje - Volby - OpenOffice.org Calc - Výpočty není povolena volba Iterace.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
523
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Výpočet nekonverguje
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Funkce nedosáhla cílové hodnoty, nebo iterativní odkazy nedosáhly minimální změny v nastavených mezích.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
524 #REF
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Neplatný odkaz (v buňce se zobrazí <b>#REF</b> namísto <b>Chyba:524</b>)
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Kompilátor: nelze vyhodnotit název sloupce nebo řádku. Interpreter: ve vzorci chybí sloupec, řádek nebo list s odkazovanou buňkou.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
525 #NAME?
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Neplatné názvy (v buňce se zobrazí <b>#NAME?</b>> namísto <b>Chyba:525</b>)
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Identifikátor nelze vyhodnotit. Např. neplatný odkaz, neplatný název domény, neplatný sloupec/řádek, chybějící makro nebo nesprávný desetinný oddělovač.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
526
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Vnitřní syntaktická chyba
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Již se nepoužívá, ale může vzniknout ve starých dokumentech, je-li výsledkem vzorec z domény.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>
 +
527
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Interní přetečení
 +
</td>
 +
<td>  
 +
Interpreter: Odkazy (např. když buňka odkazuje na buňku) jsou příliš zanořené.
 +
</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td align="center">
 +
<b>532 #DIV/0!
 +
</b>
 +
</td>
 +
<td>
 +
Dělení nulou
 +
</td>
 +
<td>
 +
Dělení nulou pomocí operátoru /. Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:
 +
<br><b>VARP</b> s méně než 1 argumentem
 +
<br><b>STDEVP</b> s méně než jedním argumentem
 +
<br><b>VAR</b> s méně než 2 argumenty
 +
<br><b>STDEV</b> s méně než 2 argumenty
 +
<br><b>STANDARDIZE</b> při stdev=0
 +
<br><b>NORMDIST</b> při stdev=0
 +
</td>
 +
</tr>
</table>
</table>
-
</font>
 
-
</div>
 
<hr>
<hr>
-
[[Hlavní_strana|Späť na hlavnú stránku]]
+
<h3><font color="tomato">Odkazy:</font></h3>
 +
* [[Hlavní_strana|Späť na hlavnú stránku]] [[Kategorie:Chyby]] [[Kategorie:Calc]]

Aktuální verze

Zdroj: Nápoveda GO-OO 3.1.1

Kód chyby

Zpráva

Vysvětlení

501

Neplatný znak

Znak ve vzorci je neplatný, např.: "=1Eq" místo "=1E2".

502

Neplatný argument

Argument funkce obsahuje neplatnou hodnotu, např. záporné číslo v případě odmocniny.

503 #NUM!

Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou

Výsledek výpočtu přetekl z definovaného rozsahu hodnot.

504

Chyba v seznamu parametrů

Parametr funkce je neplatného typu, např. text místo čísla nebo odkaz k doméně místo odkazu k buňce.

508

Chyba: Chybějící část dvojice

Chybějící závorka, např. uzavírající závorka bez odpovídající otevírací závorky

509

Chybí operátor

Chybějící operátor, např. v "=2(3+4) * ", kde chybí operátor mezi "2" a "(".

510

Chybí proměnná

Chybějící proměnná, např. když jsou dva operátory vedle sebe "=1+*2".

511

Chybí proměnná

Funkce vyžaduje více proměnných než je zadáno, např. funkce AND() nebo OR().

512

Přetečení vzorce

Kompilátor: celkový počet interních symbolů (tj. operátorů, proměnných, závorek) ve vzorci přesáhl 512.

513

Přetečení řetězce

Kompilátor: identifikátor ve vzorci přesahuje velikost 64 KB. Interpreter: výsledek řetězcové operace přesahuje velikost 64 KB.

514

Interní přetečení

Řadící operace s příliš velkým objemem číselných dat (max. 100 000), nebo přetečení zásobníku výpočtu.

516

Vnitřní syntaktická chyba

V zásobníku výpočtu je očekávána matice, která však není k dispozici.

517

Vnitřní syntaktická chyba

Neznámá instrukce, např. dokument s novější funkcí je načten do starší verze, která tuto funkci neobsahuje.

518

Vnitřní syntaktická chyba

Proměnná není k dispozici

519 #VALUE

Žádný výsledek (v buňce se zobrazí #VALUE namísto Chyba:519!)

Výsledkem vzorce je hodnota, která neodpovídá definici; nebo buňka odkazovaná ve vzorci obsahuje text místo čísla.

520

Vnitřní syntaktická chyba

Kompilátor vrátil neznámý kód kompilátoru.

521

Vnitřní syntaktická chyba

Žádný výsledek.

522

Cyklický odkaz

Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo sám na sebe a v nabídce Nástroje - Volby - OpenOffice.org Calc - Výpočty není povolena volba Iterace.

523

Výpočet nekonverguje

Funkce nedosáhla cílové hodnoty, nebo iterativní odkazy nedosáhly minimální změny v nastavených mezích.

524 #REF

Neplatný odkaz (v buňce se zobrazí #REF namísto Chyba:524)

Kompilátor: nelze vyhodnotit název sloupce nebo řádku. Interpreter: ve vzorci chybí sloupec, řádek nebo list s odkazovanou buňkou.

525 #NAME?

Neplatné názvy (v buňce se zobrazí #NAME?> namísto Chyba:525)

Identifikátor nelze vyhodnotit. Např. neplatný odkaz, neplatný název domény, neplatný sloupec/řádek, chybějící makro nebo nesprávný desetinný oddělovač.

526

Vnitřní syntaktická chyba

Již se nepoužívá, ale může vzniknout ve starých dokumentech, je-li výsledkem vzorec z domény.

527

Interní přetečení

Interpreter: Odkazy (např. když buňka odkazuje na buňku) jsou příliš zanořené.

532 #DIV/0!

Dělení nulou

Dělení nulou pomocí operátoru /. Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:
VARP s méně než 1 argumentem
STDEVP s méně než jedním argumentem
VAR s méně než 2 argumenty
STDEV s méně než 2 argumenty
STANDARDIZE při stdev=0
NORMDIST při stdev=0


Odkazy: