Kódy chyb

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založenie stránky)
m
Řádka 28: Řádka 28:
<tr align="center"><td><b>532 #DIV/0!</b></td><td> Dělení nulou</td><td> Dělení nulou pomocí operátoru /. Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:VARP s méně než 1 argumentem STDEVP s méně než jedním argumentem VAR s méně než 2 argumenty STDEV s méně než 2 argumenty STANDARDIZE při stdev=0 NORMDIST při stdev=0</td></tr>
<tr align="center"><td><b>532 #DIV/0!</b></td><td> Dělení nulou</td><td> Dělení nulou pomocí operátoru /. Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:VARP s méně než 1 argumentem STDEVP s méně než jedním argumentem VAR s méně než 2 argumenty STDEV s méně než 2 argumenty STANDARDIZE při stdev=0 NORMDIST při stdev=0</td></tr>
</table>
</table>
 +
</font>
</div>
</div>

Verze z 19. 12. 2009, 17:18

Zdroj: Nápoveda GO-OO 3.1.1

Kód chybyZprávaVysvětlení
501 Neplatný znak Znak ve vzorci je neplatný, např.: "=1Eq" místo "=1E2".
502 Neplatný argument Argument funkce obsahuje neplatnou hodnotu, např. záporné číslo v případě odmocniny.
503 #NUM! Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou Výsledek výpočtu přetekl z definovaného rozsahu hodnot.
504 Chyba v seznamu parametrů Parametr funkce je neplatného typu, např. text místo čísla nebo odkaz k doméně místo odkazu k buňce.
508 Chyba: Chybějící část dvojice Chybějící závorka, např. uzavírající závorka bez odpovídající otevírací závorky
509 Chybí operátor Chybějící operátor, např. v "=2(3+4) * ", kde chybí operátor mezi "2" a "(".
510 Chybí proměnná Chybějící proměnná, např. když jsou dva operátory vedle sebe "=1+*2".
511 Chybí proměnná Funkce vyžaduje více proměnných než je zadáno, např. funkce AND() nebo OR().
512 Přetečení vzorce Kompilátor: celkový počet interních symbolů (tj. operátorů, proměnných, závorek) ve vzorci přesáhl 512.
513 Přetečení řetězce Kompilátor: identifikátor ve vzorci přesahuje velikost 64 KB. Interpreter: výsledek řetězcové operace přesahuje velikost 64 KB.
514 Interní přetečení Řadící operace s příliš velkým objemem číselných dat (max. 100 000), nebo přetečení zásobníku výpočtu.
516 Vnitřní syntaktická chyba V zásobníku výpočtu je očekávána matice, která však není k dispozici.
517 Vnitřní syntaktická chyba Neznámá instrukce, např. dokument s novější funkcí je načten do starší verze, která tuto funkci neobsahuje.
518 Vnitřní syntaktická chyba Proměnná není k dispozici
519 #VALUE Žádný výsledek (v buňce se zobrazí #VALUE namísto Chyba:519!) Výsledkem vzorce je hodnota, která neodpovídá definici; nebo buňka odkazovaná ve vzorci obsahuje text místo čísla.
520 Vnitřní syntaktická chyba Kompilátor vrátil neznámý kód kompilátoru.
521 Vnitřní syntaktická chyba Žádný výsledek.
522 Cyklický odkaz Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo sám na sebe a v nabídce Nástroje - Volby - OpenOffice.org Calc - Výpočty není povolena volba Iterace.
523 Výpočet nekonverguje Funkce nedosáhla cílové hodnoty, nebo iterativní odkazy nedosáhly minimální změny v nastavených mezích.
524 #REF Neplatný odkaz (v buňce se zobrazí #REF namísto Chyba:524) Kompilátor: nelze vyhodnotit název sloupce nebo řádku. Interpreter: ve vzorci chybí sloupec, řádek nebo list s odkazovanou buňkou.
525 #NAME? Neplatné názvy (v buňce se zobrazí #NAME? namísto Chyba:525) Identifikátor nelze vyhodnotit. Např. neplatný odkaz, neplatný název domény, neplatný sloupec/řádek, chybějící makro nebo nesprávný desetinný oddělovač.
526 Vnitřní syntaktická chyba Již se nepoužívá, ale může vzniknout ve starých dokumentech, je-li výsledkem vzorec z domény.
527 Interní přetečení Interpreter: Odkazy (např. když buňka odkazuje na buňku) jsou příliš zanořené.
532 #DIV/0! Dělení nulou Dělení nulou pomocí operátoru /. Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:VARP s méně než 1 argumentem STDEVP s méně než jedním argumentem VAR s méně než 2 argumenty STDEV s méně než 2 argumenty STANDARDIZE při stdev=0 NORMDIST při stdev=0