Jak zadat vzorce

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Vzorce se zadávají do jednotlivých buněk pomocí znaku "=" (rovná se) a to pomocí klávesnice nebo tlačítka na liště.

Příklad:

Do buňky C1 zadáme text =1+2 a stiskneme klávesu [Enter]. V buňce C1 se objeví
výsledek 3.

C1 =1+2
  A B C D
1 2 5 3
2

Stejně lze použít i odkazy na buňky ve vzorcích.

Příklady:

  • Do buňky C1 zadáme text =A1+3 a stiskneme klávesu [Enter]. V buňce C1 se objeví výsledek. výsledek je závislý na hodnotě buňky A1.
C1 =A1+3
  A B C D
1 2 5 5
2
  • Do buňky C1 zadáme text =A1+B1 a stiskneme klávesu [Enter]. V buňce C1 se objeví výsledek. výsledek je závislý na hodnotě buněk A1 a B1.
C1 =A1+B1
  A B C D
1 2 5 7
2


Pro vzorce lze užít závorky, matematické, logické a textové operátory a funkce.


Matematické operátory
Operace Znaménko Ve vzorci Příklad Zápis
sčítání plus + 1+2 =1+2
odečítání mínus - 3-2 =3-2
násobení krát * 2x5 =2*5
dělení děleno / 9:3 =9/3
mocnina umocněno na ^ 43 =4^3


Odkazy: