Jak vytvořit obsah

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Aktuální verze (24. 11. 2010, 19:59) (zobrazit zdroj)
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí.)
Řádka 1: Řádka 1:
-
Obsah je tabulka generovaná Writerem z položek osnovy, případně dalších stylů. Nové položky se do takto vytvořeného seznamu nevkládají ručně, ale automaticky při aktualizaci seznamu.
+
Obsah je speciálním případem rejstříku, jehož položky odpovídají položkám [[číslování osnovy]]. Tento rejstřík je automaticky generován a jeho aktualizace se provádí manuálně.
 +
 
<h3>Vytvoření obsahu</h3>
<h3>Vytvoření obsahu</h3>
-
Klikněte do dokumentu na místo kam chcete obsah vložit a vyberte v menu:  '''Vložit | Rejstříky a tabulky | Rejstříky a tabulky''' vybrat '''Obsah'''. Samotný obsah nelze měnit, použijte kontextovou nabídku a zvolte '''Aktualizovat rejstřík/tabulku'''.
+
 
 +
 
 +
'''1.''' Klikněte do dokumentu na místo kam chcete obsah vložit a v menu vyberte položku:  ''Vložit - Rejstříky a tabulky - Rejstříky a tabulky...''
 +
 
 +
 
 +
'''2.''' Objeví se okno pro vytvoření obsahu. V levé čísti je ilustrační obrázek, vpravo jsou záložky s volbami.
 +
 
 +
 
 +
'''2.1.''' Záložka ''Rejstřík/Tabulka''
 +
 
 +
Zde vyplňte pole: ''Nadpis'' - text který bude uveden jako nadpis obsahu.
 +
 
 +
''Typ'' - vyberte obsah.
 +
 
 +
''Zamknuto proti ručním změnám'' - zatrhněte resp. nechte zatrženo, obsah se pak bude generovat a aktualizovat jen a pouze podle reálného stavu dokumentu a ruční zásahy do něj budou zakázány.
 +
 
 +
''Vytvořit rejstřík/tabulku pro'' - vyberte celý dokument
 +
 
 +
''Vyhodnotit až do úrovně'' - ponechte 10
 +
 
 +
''Vytvořit z:'' - zatrhněte: Osnova
 +
 
 +
 
 +
'''2.2.''' Záložka ''Položky''
 +
 
 +
Zde se definuje pořadí položek tak jak budou zobrazovány na každém řádku. Pro vkládání slouží tlačítka pod řádkem "struktura".
 +
 
 +
"E#" - číslo kapitoly příslušného nadpisu
 +
 
 +
"E" - položka = celý text odstavce příslušného nadpisu
 +
 
 +
"T" - tabelátor. Ve výchozím stavu je u něj nastaveno zarovnání doprava a vyplnění znakem "." - to zapříčiní že čísla stránek budou zarovnaná vpravo a od názvů kapitol je budou oddělovat tečky
 +
 
 +
"#" - číslo strany na které je odstavec příslušného nadpisu
 +
 
 +
! POZOR - úpravy je potřeba provádět pro každou použitou úroveň zvlášť
 +
 
 +
Ondra.kl: Osobně vkládám mezi položky "E#" a "E" jednu mezeru navíc - pro odsazení.
 +
 
 +
 
 +
'''2.2.''' Záložka ''Styly''
 +
 
 +
Zde je definice přiřazení odstavcových stylů jednotlivým úrovním položek obsahu. Doporučuji neměnit, když tak upravit jednotlivé styly obsah  1 - 10
 +
 
 +
 
 +
'''2.3.''' Záložka ''Sloupce''
 +
 
 +
Volby pro rozdělení obsahu do sloupců a nastavení mezery, případně čáry mezi nimi.
 +
 
 +
Ondra.kl: Doporučuji 2 sloupce oddělené mezerou 4 mm.
 +
 
 +
 
 +
'''2.4.''' Záložka ''Pozadí''
 +
 
 +
Klasický dialog pro nastavení pozadí.
 +
 
 +
 
 +
'''3.''' Klikněte na ''OK'' a obsah se vloží.
 +
 
 +
<h3>Co dál?</h3>
 +
 
 +
# Jak upravit obsah? Klikněte ne něj pravým tl. a z nabídky vyberte ''Upravit rejstřík/tabulku'', nabídne se stejný dialog jako pro vytvoření, některé volby již ale nebudou aktivní.
 +
# Jak aktualizovat obsah? Klikněte ne něj pravým tl. a z nabídky vyberte ''Aktualizovat rejstřík/tabulku''.
 +
# Chcete aby položky obsahu byly klikací? Návod je zde: [[Odkazy v obsahu]].

Aktuální verze

Obsah je speciálním případem rejstříku, jehož položky odpovídají položkám číslování osnovy. Tento rejstřík je automaticky generován a jeho aktualizace se provádí manuálně.


Vytvoření obsahu


1. Klikněte do dokumentu na místo kam chcete obsah vložit a v menu vyberte položku: Vložit - Rejstříky a tabulky - Rejstříky a tabulky...


2. Objeví se okno pro vytvoření obsahu. V levé čísti je ilustrační obrázek, vpravo jsou záložky s volbami.


2.1. Záložka Rejstřík/Tabulka

Zde vyplňte pole: Nadpis - text který bude uveden jako nadpis obsahu.

Typ - vyberte obsah.

Zamknuto proti ručním změnám - zatrhněte resp. nechte zatrženo, obsah se pak bude generovat a aktualizovat jen a pouze podle reálného stavu dokumentu a ruční zásahy do něj budou zakázány.

Vytvořit rejstřík/tabulku pro - vyberte celý dokument

Vyhodnotit až do úrovně - ponechte 10

Vytvořit z: - zatrhněte: Osnova


2.2. Záložka Položky

Zde se definuje pořadí položek tak jak budou zobrazovány na každém řádku. Pro vkládání slouží tlačítka pod řádkem "struktura".

"E#" - číslo kapitoly příslušného nadpisu

"E" - položka = celý text odstavce příslušného nadpisu

"T" - tabelátor. Ve výchozím stavu je u něj nastaveno zarovnání doprava a vyplnění znakem "." - to zapříčiní že čísla stránek budou zarovnaná vpravo a od názvů kapitol je budou oddělovat tečky

"#" - číslo strany na které je odstavec příslušného nadpisu

! POZOR - úpravy je potřeba provádět pro každou použitou úroveň zvlášť

Ondra.kl: Osobně vkládám mezi položky "E#" a "E" jednu mezeru navíc - pro odsazení.


2.2. Záložka Styly

Zde je definice přiřazení odstavcových stylů jednotlivým úrovním položek obsahu. Doporučuji neměnit, když tak upravit jednotlivé styly obsah 1 - 10


2.3. Záložka Sloupce

Volby pro rozdělení obsahu do sloupců a nastavení mezery, případně čáry mezi nimi.

Ondra.kl: Doporučuji 2 sloupce oddělené mezerou 4 mm.


2.4. Záložka Pozadí

Klasický dialog pro nastavení pozadí.


3. Klikněte na OK a obsah se vloží.

Co dál?

  1. Jak upravit obsah? Klikněte ne něj pravým tl. a z nabídky vyberte Upravit rejstřík/tabulku, nabídne se stejný dialog jako pro vytvoření, některé volby již ale nebudou aktivní.
  2. Jak aktualizovat obsah? Klikněte ne něj pravým tl. a z nabídky vyberte Aktualizovat rejstřík/tabulku.
  3. Chcete aby položky obsahu byly klikací? Návod je zde: Odkazy v obsahu.