Jak vytvořit obsah

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(zahájení úprav - opraven první odstavec, odkaz na stránku "číslování osnovy", cílem je jednoduchý návod pro vytvoření obsahu z číslování osnovy)
Řádka 1: Řádka 1:
-
Obsah je tabulka generovaná Writerem z položek osnovy, případně dalších stylů. Nové položky se do takto vytvořeného seznamu nevkládají ručně, ale automaticky při aktualizaci seznamu.
+
Obsah je speciálním případem rejstříku, jehož položky odpovídají položkám [[číslování osnovy]]. Tento rejstřík je automaticky generován a jeho aktualizace se provádí manuálně.
<h3>Vytvoření obsahu</h3>
<h3>Vytvoření obsahu</h3>

Verze z 19. 2. 2009, 14:04

Obsah je speciálním případem rejstříku, jehož položky odpovídají položkám číslování osnovy. Tento rejstřík je automaticky generován a jeho aktualizace se provádí manuálně.

Vytvoření obsahu

Klikněte do dokumentu na místo kam chcete obsah vložit a vyberte v menu: Vložit | Rejstříky a tabulky | Rejstříky a tabulky vybrat Obsah. Objeví se okno pro vytvoření obsahu. V levé čísti je ilustrační obrázek, vpravo jsou záložky s volbami.

Záložka Rejstřík/Tabulka

Nadpis - text který bude uveden jako nadpis obsahu.

Typ - typ resjtříku/seznamu, vybereme obsah.

Zamknuto proti ručním změnám - necháme jej zatrhnuto. Obsah se pak bude generovat a aktualizovat jen a pouze podle reálného stavu dokumentu.

Vytvořit rejstřík/tabulku pro - vybereme celý dokument popřípadě jen kapitolu.

Vyhodnotit až do úrovně - Veledůležitá volba. Určuje do jaké úrovně budou položky zobrazeny. Můžete tak mít obsah jen s hlavními kapitolami nebo i s podkapitolami, hesly aj. (u všeho musí být samozřejmě použity příslušně styly)

Vytvořit z: 1. Osnova - pro vytvoření se použijí styly přiřazené příslušným úrovním osnvy. Klepnutím na tlačítko se dostanete do editace osnovy 2. Další styly - vybrání dalších stylů do seznamu a definování úrovně ve které mají být použity

Samotný obsah nelze měnit, použijte kontextovou nabídku a zvolte Aktualizovat rejstřík/tabulku.