Jak vložit písmo do PDF (embed)

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Písma lze do výsledného PDF dokumentu vložit, aby je prohlížeč nemusel nahrazovat, což bývá obvykle činnost s divokým výsledkem. při exportu Soubor | Exportovat do PDF toho lze dosáhnout zatržením přepínače PDF/A-1a. Tento kryptický název je označení pro soubory určené k dlouhodobému archivování a použitá písma jsou do nich vložena - anglicky "to embed".

Volba pro vložení písem do PDF