Jak do obsahu vložit položku

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah je v OOo generován automaticky na základě stylů použitých v dokumentu.

Další položka se do obsahu nevkládá ručně ale automaticky. Stačí tedy použít odstavec s příslušným stylem a pak nad seznamem klepnout pravým tlačítkem a z menu vybrat "aktualizovat rejstřík/tabulku" a OOo projde dokument, vybere určené úrovně odstavců a z nich zaktualizuje popisy v obsahu i čísla stránek.