Jak adresovat buňky

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Aktuální verze (15. 12. 2008, 14:10) (zobrazit zdroj)
 
Řádka 130: Řádka 130:
|}
|}
 +
<br>
 +
* Mějme tabulku se [[Jak zadat vzorce|se vzorcem]] <tt> =$A$1</tt> v buňce '''B2'''. Nyní zkopírujeme buňku '''B2''' do oblasti '''C3:D4'''. Tabulka vzorců bude vypadat následovně:
 +
 +
{|  border="1" cellpadding="4"
 +
|- align="center" bgcolor="silver"
 +
!width="25"| &nbsp; !!width="50" | A !!width="50" | B !!width="50" | C !!width="50" | D
 +
|- align="center"
 +
!bgcolor="silver"| 1
 +
| <tt> 10 </tt> || <tt> </tt> || <tt> </tt> || <tt> </tt>
 +
|- align="center"
 +
!bgcolor="silver"| 2
 +
| <tt></tt> || <tt>=$A$1</tt> || <tt> </tt> || <tt> </tt>
 +
|- align="center"
 +
!bgcolor="silver"| 3
 +
| <tt> </tt> || <tt> </tt> || <tt>=$A$1</tt> || <tt>=$A$1</tt>
 +
|- align="center"
 +
!bgcolor="silver"| 4
 +
| <tt> </tt> || <tt> </tt> || <tt>=$A$1</tt> || <tt>=$A$1</tt>
 +
|}

Aktuální verze

Adresování buněk

Adresování buněk nejvíce využijete při používání vzorců.

Každá buňka má adresu složenou z jména_sloupce a čísla_řádku. Sloupce jsou pojmenovány písmeny anglické abecedy popřípadě jejich kombinací.
Adresu tvoří vlastně souřadnice buňky k kartézkém systému souřadnic.

Příklady:

  • adresa první buňky (vlevo nahoře) je A1
  • adresa IV32000 označuje poslední buňku listu (vpravo dole) (OOo 1.5)
  • buňka ve 28. sloupci a 10. řádku má adresu AB10
  • adresy buněk v tabulce
  A B C D ... IV
1 A1 B1 C1 D1 ... IV1
2 A2 B2 C2 D2 ... IV2
3 A3 B3 C3 D3 ... IV3
4 A4 B4 C4 D4 ... IV4
... ... ... ... ... ... ...
32000 A32000 B32000 C32000 D32000 ... IV32000


Adresovat lze i oblast buněk, která je tvořena souvislou pravoúhlou plochou. V tom případě je adresa ve tvaru: Adresa_levého_horního_rohu:Adresa_pravého_dolního_rohu

Příklad:

  • A1:B2 zahrnuje buňky A1, A2, B1, B2

Některé funkce umožňují pracovat i s několika oblastmi. V tom případě se adresa píše ve tvaru: oblast1;oblast2;oblast3;oblast4 Počet oblastí je zatím omezen na 4. Oblasti nelze překrývat.

Příklad:

  • A1:B2;C3:D4 zahrnuje buňky A1, A2, B1, B2, C3, C4, D3, D4


Další zápis adresy buňky se kterým se můžete setkat: $A1, A$1 a $A$1. Jedná se o odkaz na buňku A1, který zamyká část souřadnice buňky. (Znak $ "dolar" slouží jako "zámek" sloupce, řádku nebo obojího) Největší uplatnění má při psaní a rozkopírování vzorců do tabulky.

Příklad:

  • Mějme tabulku se se vzorcem =A1 v buňce B2, jak ukazuje následující tabulka.


  A B C D
1 10
2 =A1
3
4

Nyní zkopírujeme buňku B2 do oblasti C3:D4. Tabulka vzorců bude vypadat následovně:

  A B C D
1 10
2 =A1
3 =B2 =C2
4 =B3 =C3


  • Mějme tabulku se se vzorcem =$A1 v buňce B2. Nyní zkopírujeme buňku B2 do oblasti C3:D4. Tabulka vzorců bude vypadat následovně:
  A B C D
1 10
2 =$A1
3 =$A2 =$A2
4 =$A3 =$A3


  • Mějme tabulku se se vzorcem =A$1 v buňce B2. Nyní zkopírujeme buňku B2 do oblasti C3:D4. Tabulka vzorců bude vypadat následovně:
  A B C D
1 10
2 =A$1
3 =B$1 =C$1
4 =B$1 =C$1


  • Mějme tabulku se se vzorcem =$A$1 v buňce B2. Nyní zkopírujeme buňku B2 do oblasti C3:D4. Tabulka vzorců bude vypadat následovně:
  A B C D
1 10
2 =$A$1
3 =$A$1 =$A$1
4 =$A$1 =$A$1


Odkazy: