Jak číslovat strany v diplomce

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Dotaz

Právě píšu diplomku a chci nastavit číslování stránek, nechci zobrazit ty čísla, které jsou úplně od začátku, ale chci zobrazit až od 8.stránky. Jak to mám udělat?

Problematice číslování stránek nebo seznamů se věnují naše články.


Možné řešení

Použijte styly stránek - podle stylů "Pravá strana" a "Levá strana" nadefinujte pravá / levý - bez číslování; v každém z těchto stylů pak navolte že za tímto stylem následuje styl druhý.

Osobně bych to pro oboustranný tisk udělal takto:

  1. První straně přiřadím styl "První strana", v něm navolím že za ní následuje "Pravá strana - bez číslování" - levou stranu která je zezadu první strany nechávám prázdnou.
  2. následují strany které používají střídavě styly pravá / levá bez číslování
  3. na straně 7 vložím ruční zalomení stránky s tím že následjící styl stránky bude "Pravá strana"
  4. následující strany pak používají střídavě styly pravá / levá strana.

Pokud bude jednostranný tisk, tak se stejně použije styl "první strana" za ním bude následovat 7 stran s upraveným stylem "výchozí - bez číslování" a po ručním založení použijte klasický styl "výchozí"

Styly s číslováním a bez číslování se nijak neliší - jenom u těch bez číslování nevkládejte čísla stran do záhlaví / patičky.