Co je datová oblast

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Datová oblast při použití automatického filtru v programu Calc

Automatický filtr se spouští: menu Data / Filtr / Automatický filtr

Automatický filtr funguje nad oblastí dat která je určená:
1. definovanou oblastí dat
2. aktuální pozicí kurzoru - v tom případě je automaticky zahrnuta navazující spojitá oblast dat. Jediný sloupec / řádek / buňka bez dat určuje okraj použité oblasti.
3. aktuálním výběrem dat

V programe Calc je před použitím automatického filtru vhodné definovat datovou oblast, ze které budou při filtrovaní používaná data. Data mimo tuto oblast budou v automatickém filtru ignorována. Datová oblast se definuje / nastavuje přes menu Data -> Definovat oblast.

Bez označení nebo definovaní datové oblasti bude automatický filtr ignorovat data v řádcích, které budou následovat po prázdných (nevyplněných) buňkách.