Automatické doplňovanie

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
Aktuální verze (12. 2. 2010, 20:09) (zobrazit zdroj)
m
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze.)
Řádka 1: Řádka 1:
-
<font color="blue" size=5><b>Automatické zadávanie </b></font><br><br>
+
<font color="blue" size=5><b>Automatické doplňovanie </b></font><br><br>
<hr>
<hr>
Řádka 7: Řádka 7:
V stĺpci se vyhľadáva v maximálne <b>2000</b> bunkách alebo <b>200</b> rôznych reťazcoch.<br>
V stĺpci se vyhľadáva v maximálne <b>2000</b> bunkách alebo <b>200</b> rôznych reťazcoch.<br>
<hr>
<hr>
-
Aktivovanie automatických zmien:
+
<b>Aktivovanie automatických zmien:</b>
[[Soubor:RTZadavanieDatYES.png|center]]  
[[Soubor:RTZadavanieDatYES.png|center]]  
-
 
+
<br><br>
-
Deaktivovanie automatických zmien:
+
<b>Deaktivovanie automatických zmien:</b>
[[Soubor:RTZadavanieDatNO.png|center]]
[[Soubor:RTZadavanieDatNO.png|center]]
Řádka 20: Řádka 20:
Keď chcete prijať navrhnuté dokončenie, stlačte <font color=#060><b>[Enter]</b></font> alebo kurzorovú klávesu.
Keď chcete prijať navrhnuté dokončenie, stlačte <font color=#060><b>[Enter]</b></font> alebo kurzorovú klávesu.
-
Keď chcete pripojiť ďalší text alebo navrhnutý text uprafviť, stlačte <font color=#060><b>[F2]</b></font>.
+
Keď chcete pripojiť ďalší text alebo navrhnutý text upraviť, stlačte <font color=#060><b>[F2]</b></font>.
Keď chcete zobraziť ďalšie návrhy, stlačte <font color=#060><b>[Tab]</b></font> na zobrazenie ďalšieho alebo <font color=#060><b>[Shift+Tab]</b></font> na zobrazenie predchádzajúceho.
Keď chcete zobraziť ďalšie návrhy, stlačte <font color=#060><b>[Tab]</b></font> na zobrazenie ďalšieho alebo <font color=#060><b>[Shift+Tab]</b></font> na zobrazenie predchádzajúceho.
Řádka 26: Řádka 26:
Keď chcete zobraziť zoznam všetkých dostupných textov na automatické dokončenie v aktuálnom stĺpci, stlačte <font color=#060><b>[Ctrl+D]</b></font>.
Keď chcete zobraziť zoznam všetkých dostupných textov na automatické dokončenie v aktuálnom stĺpci, stlačte <font color=#060><b>[Ctrl+D]</b></font>.
-
Keď zadávate vzorce a použijete znaky, ktoré zodpovedajú už skorej zadaným položkám, zobrazí se tip nápovedy so zoznamom desiatich posledných použitých funkcií zo Sprievodcu funkciami, zo všetkých nazvaných oblastí, zo všetkých databázových oblastí a z obsahu nazvaných oblastí.
+
Keď zadávate vzorce a použijete znaky, ktoré zodpovedajú už skorej zadaným položkám, zobrazí se tip pomocníka (nápovedy) so zoznamom desiatich posledných použitých funkcií zo Sprievodcu funkciami, zo všetkých nazvaných oblastí, zo všetkých databázových oblastí a z obsahu nazvaných oblastí.
Pri doplňovania závisí na veľkosti písmen. Pokiaľ napr. v bunke napíšete "<font color="red"><b>C</b></font>elkom", nie je možné do inej bunky v rovnakom stĺpci zadať "<font color="red"><b>c</b></font>elkom", pokiaľ najprv nevypnete <font color="blue">Automatické zadávanie</font>.
Pri doplňovania závisí na veľkosti písmen. Pokiaľ napr. v bunke napíšete "<font color="red"><b>C</b></font>elkom", nie je možné do inej bunky v rovnakom stĺpci zadať "<font color="red"><b>c</b></font>elkom", pokiaľ najprv nevypnete <font color="blue">Automatické zadávanie</font>.

Aktuální verze

Automatické doplňovanie


Poznámka: Zdroj Nápoveda GO-OO 3.2

Zapne alebo vypne funkciu automatického zadávania, ktorá automaticky dokončuje záznamy podľa záznamov v rovnakom stĺpci. V stĺpci se vyhľadáva v maximálne 2000 bunkách alebo 200 rôznych reťazcoch.


Aktivovanie automatických zmien:Deaktivovanie automatických zmien:


Text na dokončenie je zvýraznený.

Keď chcete prijať navrhnuté dokončenie, stlačte [Enter] alebo kurzorovú klávesu.

Keď chcete pripojiť ďalší text alebo navrhnutý text upraviť, stlačte [F2].

Keď chcete zobraziť ďalšie návrhy, stlačte [Tab] na zobrazenie ďalšieho alebo [Shift+Tab] na zobrazenie predchádzajúceho.

Keď chcete zobraziť zoznam všetkých dostupných textov na automatické dokončenie v aktuálnom stĺpci, stlačte [Ctrl+D].

Keď zadávate vzorce a použijete znaky, ktoré zodpovedajú už skorej zadaným položkám, zobrazí se tip pomocníka (nápovedy) so zoznamom desiatich posledných použitých funkcií zo Sprievodcu funkciami, zo všetkých nazvaných oblastí, zo všetkých databázových oblastí a z obsahu nazvaných oblastí.

Pri doplňovania závisí na veľkosti písmen. Pokiaľ napr. v bunke napíšete "Celkom", nie je možné do inej bunky v rovnakom stĺpci zadať "celkom", pokiaľ najprv nevypnete Automatické zadávanie.