Automatické doplňovanie

Z Wiki.openoffice.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Dokončenie úprav)
m
Řádka 20: Řádka 20:
Keď chcete prijať navrhnuté dokončenie, stlačte <font color=#060><b>[Enter]</b></font> alebo kurzorovú klávesu.
Keď chcete prijať navrhnuté dokončenie, stlačte <font color=#060><b>[Enter]</b></font> alebo kurzorovú klávesu.
-
Keď chcete pripojiť ďalší text alebo navrhnutý text uprafviť, stlačte <font color=#060><b>F2</b></font>.
+
Keď chcete pripojiť ďalší text alebo navrhnutý text uprafviť, stlačte <font color=#060><b>[F2]</b></font>.
Keď chcete zobraziť ďalšie návrhy, stlačte <font color=#060><b>[Tab]</b></font> na zobrazenie ďalšieho alebo <font color=#060><b>[Shift+Tab]</b></font> na zobrazenie predchádzajúceho.
Keď chcete zobraziť ďalšie návrhy, stlačte <font color=#060><b>[Tab]</b></font> na zobrazenie ďalšieho alebo <font color=#060><b>[Shift+Tab]</b></font> na zobrazenie predchádzajúceho.

Verze z 11. 2. 2010, 21:02

Automatické zadávanie


Poznámka: Zdroj Nápoveda GO-OO 3.2

Zapne alebo vypne funkciu automatického zadávania, ktorá automaticky dokončuje záznamy podľa záznamov v rovnakom stĺpci. V stĺpci se vyhľadáva v maximálne 2000 bunkách alebo 200 rôznych reťazcoch.


Aktivovanie automatických zmien:

Deaktivovanie automatických zmien:


Text na dokončenie je zvýraznený.

Keď chcete prijať navrhnuté dokončenie, stlačte [Enter] alebo kurzorovú klávesu.

Keď chcete pripojiť ďalší text alebo navrhnutý text uprafviť, stlačte [F2].

Keď chcete zobraziť ďalšie návrhy, stlačte [Tab] na zobrazenie ďalšieho alebo [Shift+Tab] na zobrazenie predchádzajúceho.

Keď chcete zobraziť zoznam všetkých dostupných textov na automatické dokončenie v aktuálnom stĺpci, stlačte [Ctrl+D].

Keď zadávate vzorce a použijete znaky, ktoré zodpovedajú už skorej zadaným položkám, zobrazí se tip nápovedy so zoznamom desiatich posledných použitých funkcií zo Sprievodcu funkciami, zo všetkých nazvaných oblastí, zo všetkých databázových oblastí a z obsahu nazvaných oblastí.

Pri doplňovania závisí na veľkosti písmen. Pokiaľ napr. v bunke napíšete "Celkom", nie je možné do inej bunky v rovnakom stĺpci zadať "celkom", pokiaľ najprv nevypnete Automatické zadávanie.