Řazení odstavců

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Funkce Seřadit... (odstavce abecedně nebo numericky)

Využití (v odborné literatuře): seřadit záznamy v seznamu literatury či seřadit výsledky měření (bez použití tabulky)

Postup (příklad: seznam literatury):

1) označit odstavce (záznamy)

2) hlavní menu Nástroje > Seřadit... = otevře se okno Řadit

- k dispozici jsou tři Klíče podle kterých definujete podmínky řazení

Předpokládejme, že máme seznam literatury psaný podle tohoto vzoru:

Příjmení, Jméno: Publikace, Místo_vydání: rok

3) aktivujte Klíč 1 a jako Druh klíče zadejte Alfanumerický, Pořadí je Vzestupně (a → z)

- pokud má jeden uvedený autor více publikací lišící se rokem vydání:

4) aktivujte Klíč 2 a Druh klíče zadejte Číselný. Aby program věděl kde se nachází ono druhé kritérium třídění, zadejte jako Oddělovač - Znak (místo Tabulátory) a vepište dvojtečku (dle potřeby je možno aktivovat tlačítkem se třemi tečkami Speciální znaky) + pořadí Sestupně -- Druh klíče zde Číselný (určí, že se bude třídit podle roku a ne podle Publikace, která je za první dvojtečkou)


V oblasti Směr volby Sloupce nebo Řádky využijete u tabulek