Úprava buňky

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

.Value

Vloží do buňky číslo nebo řetězec.

deklarace proměnných

Dim oSheet
Dim i

načtení listu do proměnné

oSheet = thisComponent.Sheets(0)

naplnění buněk A1 až A3 hodnotami 1, 2, 3

for i = 1 to 3
  oSheet.getCellRangeByName("$A$"+Val(i)).Value = i
next i

zvýšení hodnoty buňky A4 o jednu

oSheet.getCellRangeByName("$A$4").Value = oSheet.getCellRangeByName("$A$4").Value + 1

vloží řetězec do buňky B1

oSheet.getCellRangeByName("$B$1").Value = "abc" 

.String

Vloží do buňky řetězec.

V obou případech bude vložen text

oSheet.getCellRangeByName("$B$2").String = "123"
oSheet.getCellRangeByName("$B$3").String = "efg"

.Formula

Vloží do buňky vzorec.

oSheet.getCellRangeByName("$A$5").Formula = "=SUM($A$1:$A$4)"


.CellBackColor

Změní barvu pozadí buňky

Dim Color1,Color2,i,j
Color1 = 15132390
Color2 = RGB(200,200,200)

Následující smyčka vytvoří šachovnicový vzor o rozměrech 8x8

for i = 0 to 7
  for j = 0 to 7
    if (i+j) mod 2 = 1 then
      oSheet.getCellByPosition(j,i).CellBackColor = Color1
    else 
      oSheet.getCellByPosition(j,i).CellBackColor = Color2
    endif 
  next j  
next i